Çağrılmadan Gelen Ruhlar

Çağrılmadan Gelen Ruhlar

Çağrılmadan Gelen Ruhlar Ruhların, canlılarla irtibat kurabilmeleri için her zaman spiritizm celselerinde ve medyomlarm aracılığı ile çağrılmaları şart değildir. Ruhlar, çeşitli nedenlerle, canlılarla bağlantı kurmak isterlerse gelirler ve gelişlerini değişik şekillerde belli ederler. Cyrille de Neuborg, «Hayaletler ve Perili Evler..» adlı kitabında, bir konunun ilgi çekici, belgesel, tipik bir örneğini veriyor:

Acı Çeken Ruh «1891 yılı Eylülünde, Bordeaux’da Sacrecoeur’de, papa’ya vekâlet eden Başrahip Marcel Lacave, bir gece, evinde çekiç sesleri duydu, masanın üzerindeki makasın olduğu yerde sıçradığını gördü. Ertesi gün aynı şeyler yine tekrarlandı. Başrahip «Duyduğumuz korku, heyecan ve dehşeti anlatmak mümkün değil…» diye yazıyor hatıratında: «Doğaüstü bir olay ile yüzyüze idik.. Duâ etmekten gayri hiçbir şey yapılamazdı.. Diz çöktük ve De Profundis’i okuduk.. Acaba, yakınlarımızdan birinin ruhu mu idi âcı çeken?.. Yoksa, bize eziyet etmek isteyen, kötü bir ruh mu?.. Bilemiyorduk!…» Başrahip nihayet onun ne istediğini anladı: «Bu, acı çeken ve bizden duâ isteyen bir ruh’du..» Ve Başrahip, dua etti… Ertesi gece, odasında yabancı bir «Şey»in varlığını hisseder gibi oldu, karyolasının ayak ucunda bir kâğıt buldu, kâğıtta. «Teşekkür ederim», yazılıydı… Ruh, bir daha gelmedi..»

Çağımızdaki Hayaletler Gyrille de Neuborg’ «Eski devirlerde olduğu gibi, çağımızda da: Fransada ve bütün dünyada, normalüstü görüntüler, ruhsal olaylar meydana gelmektedir..» diye devam ediyor kitabında: «Günlük gazeteler – Perili Evlere, hayaletlere, psişik fenomenlere – dair haberlerle dolu.. Ti-zane bölgesinde görev almış jandarma komutanlarının bu konu ile ilgili olayları, tesbit ettikleri rapor ve tutanaklar, 1951 yılında 400, polis raporları ise 150 dosya..»

Yakın Tarihte, Fransa’da 1952’de: Cote-D’orda, Chandenay’de, 1953’de: Villeneuve – Les Avignon’da hayaletler görüldü.. Ayrıca İtalya, Belçika, İsviçre ve Almanya’da da ilgi çekici ruhsal olaylar izlendi.. Bu konuda verilecek örneklere gazete sütunlarında, Ajans Haberlerinde de sık sık rastlamak mümkün.. İşte, onlardan biri: «Londra – (A. A.)- Londrada, ısrarla dolaşan söylentilere göre, müteveffa İngiliz Başbakanı Vinston Churchillin, Hyde Park Gate No: 28’deki evinde, son bir hafta içinde bir hayalet belirmiştir. Bazı, söylentilere göre, bu hayalet, kısa boylu, şişman ise de, bir takım kimseler de, bunun uzun ve sıska olduğunu ileri sürmektedirler. Bu konuda bilgisine başvurulan Churchill ailesi, bütün soruları cevapsız bırakmaktadır. Hattâ bazı gazeteciler, bundan birkaç gün önce, Lordlar Kamarasına giren bayan Churchill tarafından da terslenmişlerdir. Bu arada bilindiği gibi, Churchill ailesi bu evi satışa çıkarmış bu¤lunmaktadır… Bazı çevreler, bu satışla, hayalet arasında ilişki kurmağa çabalamaktadırlar.» 6 Temmuz 1965, Gazeteler

  • Leave Comments