Kraliyet Sarayının Londra Kulesi Kuzgunları

1666 yılında Londra’yı  yıkıcı bir yangın vurur, görünürde şehrin hemen hemen her yeri yaklaşık üç gün boyunca alevler altında kalır. Londra’nın o kısmında yaşayan, eski roma şehir surları içinde 80.000 kişilik şehir sakininin yaklaşık 70 bini evlerine terketti.

Yangın neredeyse Kral Whitehall, Charles II, Saray, 44, şehir aristokrat kesiminde evine ulaştı. Şehrin geri kalanının çoğunluğu ise alevler içinde oldu. Hayatta kalanlar ise çevreye yayılmış ,ölüler, hayvan leşleri ve haftalarca geçmeyen koku ile baş etmeye çalışırken . Ortaya çıkan salgın hastalıkta sağ kalanlar arasında ciddi bir tehlike yaratmaya başladı tam bu sırada, leş yiyiciler perişan şehire akın akın gelmeye başladı.

Vahşi kuzgunlar domuzlar, kediler ve büyük bir miktarda leş yiyiciler şehre indi .Londra tam bir kaos içindeydi. Bu nedenle, harekete geçmeye meyilli Kral, tüm potansiyel yayılan hastalıklardan kasabayı kurtarmak için sokaklardan yabanileri, kemirgenleri ve zararlı tüm hayvanları  yok etme çağrısında bulundu. Çünkü sokaklardaki leşler ve ölülerle yetinmeyen hayvanlar canlılara da saldırmaya başlamıştı.

Bu leşçiler içinde sadece kuzgunlar  canlılara ilişmiyor, hastalıklı hayvanları öldürüyor ve leşleri hastalık yaymadan yiyip yok ediyorlardı. Onlarında zarar verebileceği inancı ile yok etmek istediklerinde, her çöpçü ile birlikte, Kraliyet astronomu John Flamsteed ve kralın sadık danışmanları, bunun kötü bir işaret olacağını ve Krallığın zarar görebileceği konusunda kralı uyardı. Böylece, pragmatik olan, Kral öldüren hariç, 6, komuta , kuzgunların denetim altına alınması emrini verdi.

Böylece şehir zor zamanlarında bu kuzgun sürüsü sayesinde en az zaiat vererek çıkmış oldu .ve kuzgun sürüsü zaman zaman çoğalarak ve azalarak günümüze dek geldi. Bunun minnetinin temsili olarak bunlar içinden altı kuzgun  Londra kulesi’nde, kraliyet mensupları gibi saygı gördü ve beslenildi .

Türünün en parlak ve güzel örneği altı kuzgun, ve hepsi özel olarak yetiştirilmiş Majestelerinin Kraliyet Sarayının Kulesinde özel olarak gözetim altında tutulmakta. Öyle ki 1944 Temmuz tarihlerinde İngiltere’de İkinci Dünya Savaşı boyunca yapılan ağır hava saldırıları sırasında kuzgunlar sığınıklara götürülmüş. Bunlardan sadece bir tanesi bombalamayı canlı atlatmış. Sonuç olarak, Başbakan, Sir Winston Churchill, daha fazla  kuzgun getirilmesi için emir verdi, bu yüzden sürü bir kez daha altıya tamamlandı.

O andan itibaren, kuzgunlar Krallık askeri  olarak askere alındı ve asker olarak görev yaptılar, bu daha çok simgesel ve sembolik bir görevdi.

Şu anda Kulede Kuzgunlara Kuzgun  Ustası ve diğer 37 Yeoman Gardiyanları ,arı savaşçıları “olarak bilinen,” Kule bekçileri tarafından  hizmet vermektedir. Kraliyet üyeleri gibi, bu kuzgunların  ihtişam bir yaşam tarzı vardır, bir sarayda yaşayan ve uşakları tarafından beklenip,  yaşamları pahasına muhafaza edilir ve karşılığında, zaman zaman kamuoyuna olağanüstü parlaklıkta kendilerini sunarlar.

Kuzgunlar 1987 yılından bu yana, başarılı bir üreme programına konu olmuştur, ve 2013 yılından bu yana, Kule içinde  8 barınak , Kule bölgesine içinde dört farklı bölgeye yayılmışlardır . Belli bir eğitime tabi tutuldukları gibi hepsinin ayrı isimleri vardır . (Charles Dickens evcil kuzgun sonra) Merlin, Yazar, Munin, Jübile, Portia, Erin, Rocky, ve Kavrama  gibi.

  • Leave Comments