KÖTÜ RUHLAR Poltergeist

KÖTÜ RUHLAR  Poltergeist

Poltergeist (Kötü Ruh), genellikle “yaramaz” ve bazen kötü niyetli bir ruhun, sesler çıkararak, nesneleri hareket ettirerek veya insan / hayvanlara hücüm ederek kendi varlıklarını ortaya çıkardıkları paranormal olaya ve bu ruha verilen addır. Poltergeist kelimesi, Almancadaki “poltern” ( vurmak) ve “geist” ( ruh) olan iki kelimenin bileşiminden gelir. Bazı poltergeist vakaları açıklanamadığı gibi gerçek ruhlarla bağlantısı olabileceği düşünülürken, başka vakalarda bu fenomenin, bir kişi tarfından bilinçsiz psikokinezi üretilmesi sonucunda oluştuğu sonucuna varılmıştır. Poltergeist kavramı yabancı kökenli olduğu için, bizim folkumuzda bu tür varlıklar ise; cin,ifrit,iblis kavramları ile anılırlar. Sıkça raslanan Poltergeist aktiviteleri, taş, pislik ve başka küçük obje yağmurları; hareket eden veya fırlatılan nesneler ( hatta büyük mobilya gibi ); yüksek volumlü sesler ve çığlıklar ; ve iğrenç kokular olarak sayılabilir.

3464852_f520

Teknoloji geliştikçe poltergeist olaylarının da buna da uyum sağlandığı gözlemlenmiştir. Telefondaki veya elektronik aletlerdeki parazitler ve açılıp kapanması, ışıkların açılıp kapanması gibi. Bazı olaylarda Poltergeist’ın, yaşayan varlıklara karşı çimdikleme, ısırma, vurma ve cinsel taciz gibi saldırılarda da bulunduğu söylenmektedir. Genellikle Poltergeist aktivileri aniden başlar ve aniden biter. Bu olayların devamlılık süresi birkaç saat veya ayı geçebildiği gibi, bazı vakaların birkaç yılı geçkin süredir devam ettiği rapor edilmiştir. Aktiviteler neredeyse daima geceleri bir kişinin huzurunda vuku bulur. Tipik olarak bu kişi “aracı” yani, aktiviteleri çeken veya aktivitelere odak olan kişidir. Birçok paranormal veya psikokinesi olarak belirlenen poltergeist olaylarında “aracı” etmendir. “Aracı” genellikle bayan ve yirmi yaşın altındadır. Poltergeist rahatsızlıkları erken zamanlardan beri tüm dünyada vuku bulmaktadır.

1121004-poltergeist

70’li yılların sonlarında Parapsikolojist Alan Gauld ve A.D. Cornell, 1800 yılından beri meydana gelen olayları için bir bilgisayar analizi yaptılar. Analizin sonucunda 63 genel karakteristik tanımladılar. Bunlardan bazıları aşağıdadır; Olayların ; % 64’ü küçük objelerin hareketini içeriyor %58’inde geceleri daha aktif olduğu belirlenmiş % 48’i belirgin hafif vuruşları içeriyor % 36’sı büyük nesnelerin hareketini içeriyor % 24’ü bir yıldan uzun sürdüğü belirlenmiş % 16’sı poltergeist ile aracı arasında iletişim kurulduğu belirlenmiş %12’sinde pencerelerin açılıp kapanması belirlenmiş.

  1. yy dan evvel poltergeist aktivitelerine şeytanın, iblislerin, cadıların ve ölülerin ruhlarının sebep olduğuna inanılırdı. Gaul- Cornell analizi sonucunda, olaylardan yalnız %9’u şeytan, % 7’si cadılar ve %2’si ölülerin ruhlarıyla ilişiklendirilmiştir. Şeytanla veya cadılarla ilişiklendirilen olayların çoğu batılı olmayan ülkelerde meydana gelmiştir. Seanslarda meydana gelen poltergeist aktiviteleri ise ruhlarla ilişiklendirilmiştir. 19.yy.sonları ve 20. yy başlarında artan ve gelişen psişik araştırmalar, poltergesit aktivitelerinin hakiki olduğunu doğrulamakta oldukça yardımcı olmuştur. Bu konudaki ilk araştırmacılarıdan ikisi , Psişik Araştırma Derneğinin kurucuları olan Sir William Barret ve Frederick W.H. Meyers’dir. Özellikle Meyers Poltergeist olaylarının gerşek olduğuna ve hayalet olaylarından tamamen farklı olduğuna inanıyordu. 1930’larda ruhbilimci ve parapsikolog olan Nandor Fodor, bazı poltergeist olaylarının ruhlar tarafından değil de, bastırılmış öfke, kin ve seksüel gerilimden dolayı şiddetli acı çeken “aracı” ( olayların odağı olan kişi ) tarafından meydana getirildiği teorisini geliştirmiştir. Fodor birkaç olayda başarıyla teorisini kanıtlamıştır.

paranormal-poltergeists

Örneğin, İngilterede çok ünlü olan “Tormton Heath Poltergeist” olayı. 1938 de araştırdığı bu olayda odak olan kadının bastırılmış duygularının, poltergeist ve vampir saldığıları gibi görünen olaylara sebebiyet verdiği anlaşılmıştır. Spiritualistler Fodor’u acımasızca eleştirmişler ancak Fodor Spiritualist bir gazeteye karşı açtığı iftira davasını kazanmıştır. Durham/ Kuzey Carolina ‘da bulunan Psişik Araştırma vakfının proje müdürü olan William Roll, psikolojik disfonksiyon teorisini ilerletmek için ayrıca araştırdı. 1960’lardan başlayarak , dört asıra yayılan ve yüzden fazla ülkede meydana gelen rapor edilmiş 116 yazılı poltergeist olayı üzerinde çalıştı. Roll “recurrent spontaneous psychokinesis” ( Yinelenen kendiliğinden olan psikokinezi ) ( RSPK) olarak adlandırdırdığı, açıklanamayan ve psişik hadiseler içeren bir şablon farketti. Keşfettiği üzere, çocuk veya ergenlik döneminde olan ve cezalandırma korkusu olmadan istemdışı PK ( psikokinezi) ile kinini ifade eden “aracı” tipi en çok raslananıydı.

Bu vakalarda “ aracı” olaylara sebebiyet verenin kendisi olduğunun farkında değildir, ancak bir anlamda da gizlice veya açıkça olayların olmasından memnuniyet duyar. Başka olayları inceleyen ve “Aracı’ yı” gözlemleyen başka araştırmacılar ise bu aracılardan bazılarının aklıl veya ruhsal sağlığının strese karşı hassas olduğunu bulmuşlardır. Bu olaylarda poltergeist aktivitelerinin meydana geldiği evle ilgili olarak hastanın ( aracı) duygusal bağı olduğu anlaşılmıştır. Aracı’nın kişiliği incelendiğinde araştırmacılar ankzeyete reaksiyonlar, konuşma hizterisi, fobiler, obsesyonlar ve şizofreni gibi olgular bulmuşlardır. Bu durumdaki bazı olaylarda poltergeist olaylarında azalma görülmüştür. Bütün bunlara rağmen psikolojik disfonksiyon teorisi Gauld ve Cornell gibi araştırmacılar tarafından, yapılan psikolojik testlerin geçerli olmadığı iddası ile kabul edilmemektedir.

Psikiyatrist Ian Stevenson, ölü ruhlarının, farkına varılan vakaların daha fazlasında poltergeist aktivitesinin nedeni olduğunu ileri sürmüştür. Üzerinde çalıştığı, ölü ruhlara veya aracıya yorulan birkaç vakada, iki durum arasında belirgin farklılıklar olduğunu farketmiştir. Yaşayan aracıları içeren fenomen vakkalarında bir amaç gözlemlenmediği gibi sık sık şiddet raslanırken, ölü ruhlarını içeren vakalarda akılcıl mesajlar, sebepli olarak nesnelerin hareketi ve çok nadiren küçük boyutlu şiddete rastlanmıştır.

Poltergeist-Einfeld-girlpoltergeist1

 Poltergeist Vakaları:

1) Epworth Poltergeist Bu vaka clasik bir poltergeist vakası olarak bilinir. Olay 1716 yılının Aralık ayında, İngiltere-Lincolnshire da Epworth’de meydana gelmiştir. Wesley ailesinin tüm fertleri iki ay boyunca yükses sesli vuruşlar ve sesler duymuşlardır.Bayan Wesley’in tuttuğu notlara göre bazen sesler özel bir karakter içermekteydi. Özellikle bir tanesinde, bay ve bayan Wesley merdivenleri tırmanırken, sanki görünmeyen biri para dolu bir çuvalı ayaklarının dibine boşaltırmışcasına sesler duymuşlardır. Bunu izleyen olaylarda kimi zaman şişe kırılması, ayak sesleri, kükreme sesleri, kapı mandalının kaldırılıp indirilmesi gibi sesler duymuşlardır. Epworth Poltergeist’i İngiliz Psişik araştırmaları tarihinde en iyi belgelenmiş vakalardan biridir. Yine de kaynağı ve nedeni bulunamamıştır.

poltergeist2

2) Thornton Heat Poltergeist Bu olay otuz yılı aşkın bir süre önce İngilterede, Thornton Heat ‘de meydana gelmiştir. Olaylar bir ingiliz ailesinin, bir ağustos gecesinde, baş uçlarında bulunan radyonun kapalıyken aniden açılması ve görünmeyen eller tarafından yabancı bir istasyona ayarlanmasıyla başlamış ve dört yıla yakın sürmüş. 1972 senesi noel sezonunda, bir süs eşyası kendiliğinden hareket ederek odayı geçmiş ve evin babasının kafasna çarpmış, noel ağcı şiddetle sarsılmış. Yeni yıla gelindiğinde, içeride kimse olmadığı halde yatak odasından ayak sesleri duyulmuş. Ayno gece evin oğlu gece yarısı aniden uyandığında, karşısında eski giysiler içinde, tehditkar bakışlı bir adam görmüş. Bir gece arkadaşlarını ağırlarken, dış kapıdan gelen şiddetli vuruşlar, salondaki kapının aniden kendiliğinden açılıp kapanması ve evin ışıklarının söndürülüp açılması ile ailenin korkuları gittikçe büyümüştü. Evin kutsanması da fenomenlerin bitişini sağlamadı, Yüksek sesler, hareket eden nesneler. Hatta bazen aile büyük bir mobilyanın duvara çarpıp parçalanmasını andıran sesler duyuyorlar ancak odaya girdiklerinden her şeyin yerli yerinde olduğunu görüyorlar. Olaylar doğrultusunda ailenin danıştığı bir medyum, evin Chatterton adında ölmüş bir çiftçinin ruhu tarafından işgal edildiğini, ruhun aileyi, kendi malına zorla girmiş kişiler olarak gördüğünü açıklıyor. Bunun üzerine yapılan araştırmalar üzerine 18. yy’da Chatterton adında bir çiftçinin o evde yaşamış olduğu ortaya çıkıyor. Adamın ruhu ile birlikte çiftçinin ölmüş karısını da aile tarafından zaman zaman görünüyor. Olaylarla başa çıkamayan aile evden taşındığında Poltergeist aktiviteleri durmuş ve onlardan sonra taşınanlar tarafından evle ilgili başka bir olay rapor edilmemiş.

poltergeist (1)

Not: Özellikle ülkemizde çok sık görülen bu olaylar cinlere bağlansada , bu dolaylı bağlantı bazen gerçek olsada , bazen tüm sebeb evde bulunan bir kişiden kaynaklanmaktadır .

https://www.facebook.com/gizemlervebilinmeyenler/

http://gizemlervebilinmeyenler.blogspot.com.tr/

https://www.pinterest.com/gizemlerve/

https://www.youtube.com/channel/UCtZgkUURC0u8TkOlRDwMuzg

 

    1. yaren 26 Temmuz 2016

    Leave Comments