Yarı İblis,Yarı İnsan Melezler (Half-Demons)

Yarı İblis: İblis kanına sahip olan insandır.

Annesi veya babasından ;birisi iblis, diğeri insan

olup bunun sonucunda dünyaya gelen çocuklar

yarı iblis (half-demon) dir.

 

Ama herzaman akrabalık bağı bu kadar yakın olmayabilir.

Bazen bunun nedeni büyükanne, büyükbabaları olabilir.

Kimi zamansa daha uzak akrabaları olan 7 sülaleden bir atalarıdır.

Eğer soyağacında daha uzak bir akraba yarı iblis özelliğe

sahipse, sonraki doğanlarda kimisi insan, kimisi iblis özellikli

çocuklar kontrolsüz olarak doğabilir.

 

Yarı İblislerin Özellikleri

Bir yarı iblisin sahip olabileceği özellikler çok geniştir.

Genelleme yapılamayacak kadar çeşitli, benzersiz, farklıdır.

Diğer aile üyelerine bakılarak dahi bu çocukların

kaderi için tam bir tahminde bulunulamaz.

Bazı yarı iblisler; insan aile bireylerine hiç benzemezler.

Ailelerinde önceden görülmemiş yetenek ve özelliklere sahiptirler.

Hem fiziksel,hem yetenek,hem karakter olarak başkadırlar.

Bu farklılığın nedeni;iblis atalarına benziyor olmalarıdır.

Böylelerinde iblis kanı, dominant özellik göstermiştir.

Yarı İblislerin Yetenekleri

Bazı yarı iblislerin yetenekleri daha çok fizikseldir.

Normal bir insana göre daha güçlü, daha dayanıklı,daha hızlı,

daha esnek, daha sağlıklıdırlar.

Bazıları fiziksel deformasyon, izler taşır.

 

Boynuz gibi çıkık kemikler, pençe benzeri eller, garip gözleri vardır.

Bazı yarı iblislerin yetenekleriyse daha çok psişik özelliklerdir.

Zihinsel güçleri, büyü güçleri, mistik konulardaki faliyetleri

normal bir insana göre çok daha gelişmiştir.

Pekçok yeteneğe aynı anda sahip de olabilirler.

Ancak bir yetenekleri diğerlerine kıyasla çok daha belirgin ve gelişmiştir.

Sahip oldukları yetenekler ne olursa olsun; bir insana kıyasla çok daha zekidirler.

 

Dezavantajlar;

Yarı iblis olmanın en büyük dezavantajı yarı-soylu olmalarıdır.

Hiçbir zaman tam anlamıyla bir insan olamazlar.

Hiçbir zaman tam anlamıyla bir iblis olamazlar.

Bazen bir insan, bazen bir iblis gibi davranırlar.

Bazen iyi bazen kötü olmalarını sağlayan şey sahip oldukları

bu karma-melez kandır.

 

Yarı iblis; hiçbir zaman safkan bir iblisin güç olarak gerisindedir.

Bir örnek vermek gerekirse;

Bir yarı iblisin ateşi zaman zaman kontrol etme gücü olabilir.

Ama ateşin üzerinde bir safkan iblisin sahip olduğu mutlak

güce ve etkiye sahip olamaz.

Hatta bir ateş elemental varlığı kadar bile onu kullanamaz.

 

Ömürleri;

Yarı iblisler ölümlüdürler.

Bu konuda insan atalarına benzemektedirler.

Bazısı birkaç yıl daha uzun yaşamayı başarsa da; ölüm kaçınılmazdır.

 

 

    1. Mustafa 20 Ekim 2016
    2. Mustafa 20 Ekim 2016
    3. Mustafa 20 Ekim 2016
    4. Esvet Özer 12 Eylül 2017

    Leave Comments