Vatikanın Gizli Güneş Tanrısı Ayini

Şehir efsaneleri, söylenceler, akılalmaz olaylar bekli de üzeri saklanan inanılmaz gerçekler. Zaman içinde pek çok imkansız dediğimiz şey gözlerimizin önünde gerçekleşmekte.En basitinden bundan 20 sene önce insanlara avuca sığacak ufak bir kutu ile dünyanın bilgisini cebinde taşyıp uzaktaki insanlar ile görüntülü konuşacaklarını söylesek kesinlikle deli derdik. Ama şimdi o delilik teknolijinin bize sunduğu basit bir gereç sadece. Bu örneği vermemdeki neden yayınlanan her bilgiye şüphe ile yaklaşsak ta. Ne kadar delice gelsede belki zaman içinde bir gerçeklik saklayabileceği. Bu sebeb ile sadece neye inanmak istenirse ona inanılmalı. Tıpkı birazdan vereceğim örnek gibi. Ne kadar imkansız ve delice gelse de bunun için zaman ve ödenek harcayan yer olan Vatikan’ın bildiğimizin dışında pek çok gizli resmi ve belgeli icraatleri bulunmaktadır. Bu konunun da onlardan biri olma ihtimali vardır.

Dünyanın en büyük bilgi kaynağı şüphe götürmez şekilde Vatikan’ın kütüphanesidir.1988 Yılında araştırmacı piskopos Alessio Bappiste arşivlerde;Antik Mısır Rahiplerinin Güneş Tanrısı RA ile iletişim kurmak için yaptıkları ayininin detaylı tarifini bulmuş, bunun üzerine nüfusunu kullanarak papa 2. Paulus ile bir görüşme ayarlamış ve yanına birkaç uzman alarak mısıra bir keşif gezisine çıkması için gerekli izinleri almıştır.

Kısa bir Hazırlığın ardından yola koyulan Psikopos ve ekibi mısıra ulaştıktan sonra Kahire Üniversitesinden yerel yetkililer ile iletişime geçerek bilgi toplamaya başlamışlardır. Ellerindeki bilgilere göre Ayinler Heliopoliste Bulunan kutsal RA tapınağında özel bir sunakta gerçekleştiriliyordu. Ancak şu ana kadar bu sunak keşif edilememişti.Tapınakta araştırma yapmak üzere mısır hükümetinden izin alındı daha sonra Kahire üniversitesinden bazı uzmanlar da ekibe dahil edilerek tapınak araştırılmaya başlandı. Yürütülen hummalı çalışmalar sonucunda daha önce keşfedilmemiş gizli ayin odasını keşfettiler. Odanın kapısında hiyeroglif harflerle RA’nın yolculuğu hakkında bilgiler yer alıyordu. Yazının tercümesi şu şekildedir;

Ra, her gece Duat’a geçmek için; bir saltanat kayığı ile yolculuğa çıkar Sabahları, Atet; öğleden sonraları da, Sektet ona eşlik eder. Maat, kaos antitezi; kayığın gideceği yolu belirler. Ay’ın sembolü Thoth eşlik eder; Horus’un yanında geceleri beklerdi.Bir çok diğer tanrı, bu kayıkla beraber RA’ya eşlik etmiştir. Mehen’in yardımcılığında. sen Mehen’i bilirmisin? Onun gözleri ateş pençeleri çeliktir. Mehen’in işi; kayığı karanlık canavarlardan korumaktır.

Sunak odasının içerisinde Altından ve değerli taşlardan oluşan ayinlerde kullanılan bazı  parçalar buldular. Bunlar bugün mısır müzesin de sergilenmektedir.

Piskopos Alessio vatikana gelişmeleri bildiren bir mektup yazarak Antik ayini gerçekleştirmek için izin istedi. Oldukça uzun bir süre geçtikten sonra Vatikanda’ki diğer piskoposlar ve papa 2. Paulus duruma şüpheli yaklaşıyordu. Bu yüzden ayinin kayda alınması koşuluyla izin verdiler.

Ayin ritüeli hakkında çok az bilgi mevcuttur bu bilgiler kısaca şöyledir.

Sunak odasında üzeri güneş tanrısı RA nın sembolleriyle işli taştan iki halka bulunur.

Bu halkaların yanlarındaki duvarlara üzerine ne yazıldığını bilmediğimiz iletken bakır levhalar asılır.

Ayini gerçekleştirecek olan rahip kel başına iletken altın veya bakır başlık giyerek bu çemberlerden bir tanesinin ortasında durur. ( Antik mısırda Rahiplerin saç uzatmasının yasak olmasının sebebi iletken başlıkları kullanmak olduğu düşünülmektedir.

Tapınakta bulunan Bir başka hiyerogrif yazısında RA’nın saçı olan rahiplerle görüşmeyeceği bildirilmektedir.

Konumuza dönecek olursak gerekli hazırlıklarından ardında piskopos ayine başlar ve RA’nın diğer çembere geldiğini ve onunla konuştuğunu iddia eder.

 

Piskopos Alessio, Romay’a döndükten kısa bir süre sonra 1989 yılında evinde ölü olarak bulunmuş tüm notları çalınmıştır. Olay  Polis raporlarına hırsızlık amacı ile cinayet olarak geçmiştir ancak psikoposun kardeşinin elinde bazı notlar bulunmaktadır ve olayları o nakletmiştir. Piskopos ile RA Latince konuşmuştur.

Ra’nın piskoposa aktardığı bilgilere göre Ra; kendi anlattığı dizgeye göre 6. yoğunluk derecesinin sonlarındaki gelişmişlik seviyesinde bir varlık. Hatta bir varlık değil, bir ‘varlıklar topluluğu’, kendi deyimiyle ‘toplumsal bellek bileşimi’. Aynı amaç ve niyette oldukları için bellek/deneyim bankalarını birleştirmiş bir grup varlıktır. Bu varlıklar Aldebaran Güneş Sisteminde yaşamaktadır.

Daha önce birkaç kez Mısır’a yardım amacıyla gelmiş ancak çabaları saptırıldığı için geri çekilmiştir. Ra birin yasaları adına yardıma geldiğini söylemiş birin yasaları nedir diye sorulunca da;

Diğer tüm yasalar, yasa gibi görünenler aslında bu yasadan birer sapma.

Örneğin özgür irade yasası, BİR’in yasasının birinci sapması.

Sevgi ikinci sapması ve ışık da üçüncü sapması.

Çünkü asıl yasa tek bir şeye/ tek bir varlığa/ tek bir kimliğe izin veriyor.

Yani Bir’in yasasına göre aslında çokluk/sonluluğun kendisinin sapmasıdır.

Zaten BİR kavramının kökeni sonsuza dayanıyor.

Sonsuz olan sınırsız olduğu için tek ve başka da bir şey yok.

Aslında evren/varlık/olay/kavram/duygu/düşünce diye ayrımsadığımız ve farklı farklı şeyler olarak gördüğümüz şeyler aynı/tek/BİR sonsuzluğun sonlu yüzleri sadece.

Diye cevap vermiştir

 

Piskoposun kardeşinin sağladığı notlarla Medyum Carla Rakırt ve don elkins aynı metodları kullanarak varlıkla tekrar iletişime geçmişlerdir. Elin MC Carty tarafından ilki 1990 yılında yayınlanan toplam 4 ciltlik RA Bilgileri isimli kitap bu araştırmaların derlemesi olarak kaleme alınmıştır.

 

  • Leave Comments