Sümer Rölyeflerindeki ve Tarot Sembolizmindeki Gizemli Çantalar

Geçenlerde dikkatimi çeken bir konuyla ilgili kapsamlı bir araştırma yaptım ve bu konuya daha evvel değinilmediğini gördüm. Biliyorsunuz ki Meksika’dan tutun da Endonezyaya kadar Dünya’nın çok çeşitli yerlerinden tarihin çok eski ve  birbirinden farklı dönemlere ve çağlara ait  heykeller ve kabartmaların neredeyse hepsinde ilginç bir çanta simgelenmekte.
Veya insan aklımızla bizler onu çanta olarak algılıyoruz.

Sümer heykelleri ve kabartmaları buna en iyi örnek herhalde. Bu çantaya benzer isimlerin tam olarak neyi sembolize ettiği tam olarak %100 bir sonuca bağlanmış değil, ancak bazı kadim bilgilerden yola çıkarak bazı var sayımlarda bulunabiliriz.
O konuya değinmeden evvel, işin asıl ilginç kısmına geliyoruz, oda;Tarot kartlarındaki The Fool (Mecnun) kartında ki karakterin omuzundaki çanta. Bu sadece The Rider-Waite Tarot Deck’inde bu şekilde resmedilmiş…daha yeni diğer kart destelerinde omuzdaki bu çanta, çuval, bohça ve benzeri şekillerde gözüküyor.
Özellikle bu karttaki çanta, eski kabartma ve heykellerdeki ‘çantayla’ neredeyse birebir resmedilmiş.
Öncelikle isterseniz The Rider-Waite Tarot Deck’ini inceleyelim ve geçmişine bir göz atalım.
Bu kartta omuz üstüne alınmış sopa (asa) gücü sembolize ediyor. Onun ucuna asılmış çanta ise, bu önüne bile bakmadan yoluna devam eden , güven dolu gezginin geçmişinden (geçmiş yaşamları veya hayat öğretileri) aldığı değerli dersleri beraberinde götürmesini sembolize eder. Çantanın küçük olmasının sebebi ise yalnızca kendisi için en ihtiyaç duyduğu bilgilerin içinde saklı olması. Ayrıca çantaya yakından bakarsanız üzerinde bir kartal resmedilmiştir, bu da bilgeliği sembolize eder.
Gezginin kıyafetine gelince, şunu diyebilirim; kıyafetinin yakasındaki siyah beyaz yazı ibranice. Bu kartların yaratıcısı Golden Dawn üyesi olduğundan ,Rider Waite destesi tamamen kabalistik sembolizmle doludur. Yakasında yazan ise יהוה yani tanrı anlamına gelir. Kıyafetin üzerindeki 10 yuvarlak şekil veya çiçek, 10 Sephiroth’u temsil eder. Hayat ağıcında sembolize edilen 10 farkındalık evresi ve tanrının yaratma evrelerini temsil eder.
Bu çiçeklerin yine çok benzeri, kabartma ve heykellerde bulunan kol saatindeki figürle hemen hemen aynıdır.
Tarot sembolizminde ve bu eski kabartmalarda bu çantaların fiziksel bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kartlarda zaten öyle değil, yukarıda açıklamasını yapmıştım. Eski heykel ve kabartmalarda da çantanın mecazi bir anlamda, daha boyutsal bir şeyi temsil ettiği fikrindeyim çünkü şu durumu göz ardı edemeyiz.
Afrika’dan Hindistan’a ve oradan Çin’e kadar uzanan eski uygarlıklarda Küre şekli çoğunlukla spiritüalizmi ve boyutlar arası ilişkileri temsil ederdi.
Dikdörtgen veya kare şekli ise dünyevi alemi ve maddiyatı yani dualiteyi temsil ederdi.Dolayısıyla bu çanta diye tasvir ettiğimiz objeler bana kalırsa dünyayı sembolize ediyor ve sapı dediğimiz yarım Küre ise gök kubbeyi temsil ediyor eğer yakından incelersek örülmüş gibi duran çanta sapının  üzerinde yıldızlara benzeyen ve gezegenleri temsil ettiğini düşündüğüm Semboller var.
The Fool kartı, yeni olasılıkları ve riski göze almayı temsil eder. Figürün elinde tuttuğu beyaz gül saf inancı temsil ederken, Mecnun’un başındaki tüy eski mısır tanrıçası MAAT’ı sembolize eder, düzeni ve adaleti temsil eden ilkedir. Etik, politik ve sosyal sistemin ana unsurudur. Tanrıça Maat’ın ilkeleri, Mısır uygarlığının kuruluşundaki anahtar fikirdir.
Kabartma ve heykellere baktığımızda ise yine sıkça rastladığımız tüyleri görürüz.
Bunlar hermetik açıdan bakıldığında birbiriyle çok büyük zaman farkı olsada, aradaki etkileşimin yadsınamaz boyutlarda olduğunu gösteriyor.
Hayat ağacı ile The Fool kartının yakın ilişkisini gördük, peki bu heykellerin Hayat ağacı ile bağlantısı yadırganabiliri mi?
Sümer kabartmalarında Annunaki ağacı denilen ağacı görüyoruz. Hemen hemen bütün hepsine muhteşem bir şekilde resmedilmiş. Bu Hermetik Hayat Ağıcı (Tree of Life) ile neredeyse aynı öğretiyi temsil eder.
Tarihimizde gelmiş geçmiş en büyük medeniyetlerden biri sayılan Sümerliler, astronomi, tıp ve çiftçilikte çığır açmış bir uygarlıktı. Çok tanrılı bir inanç sistemleri olmasına karşın 4 asıl Tanrıları vardı.
Muhtemelen bu sorunun kesin cevabını daha uzunca bir süre alamayacağız, ancak kim bilir…şu aydınlanma ve bir dönemin sonlandığı ahir zamanda bir çok bilinmeyen ortaya çıkacak ve bir çok inanç sistemi değişecek. Doğru bildiğimiz çoğu şey tamamen değişecek.
Her ne kadar bazen sıkıcı ve umutsuz gözükse de bizlere yaşadıklarımız ve dünyanın gidişatı, şu zamanda bütün bunlara şahit olmak büyük ayrıcalık olduğunu anlamamız önemli.
  • Leave Comments