Rabisu

Rabisu

Sıfatı :Düşmüş Melek

Form ve Özellikleri :  insansı form, melek kanatlı, şeytani …

Kökeni: Akad mitolojisi.

Eski Asur din – şeytan.

2553393

Rabisu  Akad mitolojisinde  vampirimsi bir ruh veya cin olduğu söylense de aslında onların birer düşmüş melek oldukları inancı yaygındır. Rabisu vampir ruhlu dönüşmüş  düşmüş meleklerdir. Ağırlıklı olarak insan formunda  görünürler , şeytani özellikleri ve melek kanatları vardır .

İnanışa göre Rabisu karanlık köşelerde veya evlerin girişinde saklanır, insanlara saldırmak için pusuda bekler. Saf deniz tuzunun onları uzak tutacağına inanılırdı. Cehennemde, Anguiş Çölü’nde yaşadıklarına, buraya yeni gelen ruhlara saldırdıkları düşünülürdü.

babylon-exorcism

Mitolojide bildiren Rabisu eski çağlardan beri var olan  ve isyan eden  meleklerdendir. Bu utanç nedeniyle de cennetten sürgün edilirler. Rabisu vampir  türüne benzer ,varlıkların  enerji lerini eme rek ruhlarını dönüştürür. Ayrıca  nesneleri manipüle etmek ve hareket gücü oluşturmak için, poltergeist gibi insan enerjisini kullanırlar. ‘Periler’ ile büyük tahribatlar oluşturup  korku yaratmak isterler.

lilith_is_coming_back_from_hell____by_dameklaudia-d5h6xd7

Rabisular karanlık büyüler yapan büyücüler tarafından düşmanlarına zarar vermek ve korkutmak  için çağrılabilirler .  Rabisunun  karanlık büyüler tarafından etkilendiği söyleniyor, yani sonuçta kontrol eden Rabisu ve büyücüdür. Fakat Rabisu hayal edildiğinde fiziksel forma tezahür  eden  bir yol bulursa son derece tehlikeli olur. İnsanın düşüncelerini kontrol edebilirler, aklını kontrol ettiği kişiyi tıpkı bir kukla gibi yönlendirebilir. Ve bu oyundan sıkılınca vücuda zarar vermek isteği doğar ve  bu kez fiziksel form içinde yeni bir güç kaynağı gerekli olduğundan , kan tatma ve ,şehvet durdurulamaz hale gelir.

Demon_jsOnn___by_jsonn

Rabisu için sınırlamalar olduğunu yaşayan bir insan bunları çağırmak için ayin yapmadan önce hatırlatmak gerekir. Düşmanlarına  intikam peşinde olan insanlar Rabisu aramak için bir büyücü kullanmak isterlerse  bunun için yapacakları ödeme bir fincan kanlarıdır. Bu ayin sonrası belirecek  Rabisu o sırada orda olan büyücüyü ve herkesi öldürme olasılığı yüksektir .

Bir Rabisuyu  geçiştirmek için deniz tuzuna  ihtiyaç olduğunu söylenir. Deniz tuzu  Rabisuyu ayaklandırır ve onların açlığını gidermesi için başka bir av aramasını sağlar.

img-bunyanAngelMichael Fallen_-_Tormented_Spirit imageHandler griffin-demon lilith_by_moonxels 4481280110_517fbefb23 1443753682_xzgdcr8m

 

 

  • Leave Comments