OUİJA TAHTASI

OUİJA TAHTASI

Eğer bu tahtanın başına berrak bir niyet olmadan oturursanız , o zaman berrak olmayan şeyi çekersiniz. Aynı şekilde eğer tahtanın başına korkularla oturursanız , o zamn büyük olasılıkla sizi korkutacak varlıkları çekersiniz. Sizin egemen bir varlık olduğunuzu , ve sözünüzün yasa olduğunu hatırlayın. Birçokları Ouija’yı bir oyun olarak görür; kesinlikle öyle değildir. Siz onu iyi bilgi almak ve gelişmek için kullanabilirsiniz.

1031003226680

Tüm gerçek bilgelik kendi içinizden gelir.Size böyle araçları gelişmeye yönelik berrak bir niyetle kullanmanızı tavsiye etmeme karşın, aslında, size kendi içinize yönelip rehberliğinizi orada aramanızı tavsiye ederim. Belki Ouija tahtası sizin için bir atlama-taşı olabilir; bu sizin kararınıza bağlıdır. Bir zekanın gayri-fiziksel olması onu bilge ya da yararlı kılmaz! Astral dünya bildiğiniz şekliyle zamanın ötesindedir, ve dolayısıyla, oradaki varlıklar geleceğe ilişkin bilgileri elde edebilirler. O katta çok yüksek varlıklar da vardır, bunlar ya oraya odaklanmış olanlara rehber ve öğretmen olarak hizmet eden varlıklar, ya da Dünya’daki tüm fiziksel yaşamlarını tamamlamış olup da, kendi ruh grububnun hala enkarne halde bulunan üyelerine hizmet etmek için astral katta kalmak için kalmış olan ruhlardır.

6_419

Ouija, doğaüstü varlıklarla iletişim kurmaya yaradığı iddia edilen bir metafizik gerecin adı. İsmi Fransızca oui (evet) ve Almanca ja (evet) kelimelerinden gelir. Ouija, üzerinde bir dilin tüm harflerinin yazılı olduğu bir düzlemden, harflerin ve işaretlerin belirtilmesini sağlayan saat benzeri sarkaçlı döner bir cisimden oluşur (ek olarak rakamlar, evet, hayır, hoşçakal vb. sözcükler de bulunur). Sadece harfler, rakamlar ve sarkaçtan oluşan materyallerden ibaret Ouija’lar da vardır.

witchboard

Ouija’nın geçmişi hakkında birçok söylenti vardır. Ancak bu iddaların pek çoğunu desketekleyen kanıtlar bulunmamıştır. Bilinen en eski Ouija tablaları i.s. 1200 ve 540 yıllarına dayanırlar. Günümüzde kullanılan Ouija, M. Planchette adlı bir Fransız ruhbilimcisi tarafından 1853′te tasarlandı. Satışına ise 1886 yılında başladı. Bu araç bildiğimiz gibi insanların ruhlardan haber almak için kullandıkları üzerinde harfler ve işaretler bulunan bir tahtadır. Ouija tahtası gibi aletleri kullanırken , berrak ve karalı bir niyet oluşturun. O tahta ile geçireceğiniz zamanı kutsayın , ışığı çağırın, Evren’deki sevecen ve bilge herşeyi davet edin , ve size sadece en yüksek öğretmen rehberlerin gelmesini isteyin. Ve almak istediğiniz bilgi konusunda kesin ve sarih olun. Çekim yasası gereği , siz kendinize dikkatinizi verdiğiniz şeyi çekersizniz. Eğer sizi ruhen yükselten , daha yüksek bir yol için eğiten şeyi ararsanız , o zaman Ouija tahtası ile geçireceğiniz ödüllendirici celselerden keyif alabilirsiniz.

the-ouija-experiment-2-theatre-of-death-2015

  • Leave Comments