OSMANLININ HAYALET GEMİSİ GARABET

Hayalet gemiler hakkında tüm dünyada yaşanmış olaylar bugün bile merak edilmektedir.Denizlerde anlamsızca kaybolan sonrasında bir anda ortaya çıkan bu araçlar kafaları karıştırmaktadır.

Osmanlı Devletinde’de böyle bir olay yaşandığını hatta tüm resmi kayıtlarla da doğrulandığını biliyor muydunuz?

Günümüz modern teknolojisi ile dahi gizemli okyanusların henüz sadece %10’u keşfedilebilmiştir. İnsanoğlu deniz yolculuklarını yapmaya başladığı tarihin en eski zamanlarından beri okyanuslarda yaşanan değişik cihette ki türlü gizemli olay anlatılagelmiştir. Hayalet gemi olgusu ise bu gizemlerin ancak ufak bir kısmını teşkil eder.

Yaşanmış gizemli gemi olaylarının şüphesiz en ünlüleri Mary Celeste ve queen merdan gemileri olaylarıdır. Bu konuları merak edenler internette detaylı bilgi bulabilirler. Bizim tarihimizdeyse incelense dünyada bunlardan daha fazla ses getirecek bir hayalet gemi vakası vardır ki bahse konu gemiler kayıpken bizimkisi başı boş şekilde 8 yıl sonra karaköy açıklarında kalakalmıştır. Şimdi hazırsanız Osmanlının Hayalet gemisi Garabetin resmi belgelere giren hikayesini inceliyoruz.

  • Leave Comments