Ölülerin Sessizlik Kuleleri

Sessizlik Kuleleri.. Zerdüşt inancına göre ölülerin havayı kirletmemek için yakılmadığı, toprağı kirletmemek için gömülmediği, bedenin doğanın sonsuz sessizliğinde yırtıcı kuşlara emanet edildiği bir açık hava mezarlığıdır.

Sessizlik Kuleleri çoğunlukla yerleşim yerlerinin dışındaki alçak tepelerin üzerine kuruludur. Törenlerin uygulandığı dönemde ölüler buraya “nasellar” denilen görevliler tarafından taşınır, başka kimse bu bölgeye giremezmiş. Görevli, kulelerin iç kısmına girmeden önce kule duvarlarındaki küçük bir delikten içeriyi gözleyerek yırtıcı kuşların olup olmadığını kontrol eder, ondan sonra içeri girermiş. Ölü duvar dibine yatırılır, doğaya terk edilirmiş.

Kulenin içindeki yuvarlak avlu üç halkaya bölünmüş. Erkekler avludaki en dış halkaya, kadınlar orta halkaya, çocuklar ise en içe yatırılır ve kule sessizliğiyle başbaşa bırakılırmış. Ayrıca bir rahip de vahşi hayvanların ölen kişinin hangi gözünü daha önce yiyeceğini duvardaki delikten gözler, eğer sağ göz önce yenilirse bu ruhun iyi bir geleceğe kavuşması, sol gözün önce yenilmesi durumunda ise ruhun azap görmesi olarak yorumlanırmış.

Bundan sonrası uzun bir bekleyiş… Sadece kemiklerin kalması ve bunların güneş ve rüzgarla iyice beyazlaması neredeyse bir yıl sürer, bu sürenin sonunda kalan kemikler kireç içinde bir odaya kaldırılır, burada da iyice parçalanıp dağılan kalıntılar çeşitli filtreleme yöntemlerinden geçirilerek yağmur suyuyla doğaya ve denizlere bırakılırmış. Onlara göre Oldukça etkileyici bir arınma süreci.

  1. yüzyılın başlarından itibaren Sessizlik Kuleleri’nin kullanımı giderek azalmış ve ölü yakma ve gömme yöntemleri kullanılmaya başlanmış. Bu süreçte bir kaç faktörün rol oynadığı söyleniyor. Öncelikle İslam’ın ölü bedene ilişkin yaklaşımının bu törenler üzerinde ciddi bir toplusal baskı oluştuğundan söz ediliyor.

Zamanında şehirlerin oldukça dışında inşa edilen kulelerin, artan nüfus ve genişleyen yerleşim alanları nedeniyle “içeride” kalması da ikincil bir neden. Zerdüştler içinde de bu yöntemin zamanın şartları içinde geçersizleştiği yönünde düşünceler oluşmaya başlamış ve 1960’lı yıllardan itibaren de bu kulelerin kullanımı tümden yasaklanmış. Artık Zerdüştler ölülerini, toprakla temas etmesinler diye betondan yapılmış mezarlar içerisine koyuyor. Ve etkileyici görünümlerini halen muhafaza eden kulelerin artık sadece turistik bir işlevi var…

Ayrıca, Zerdüştlerin doğaya duyduğu saygı ve doğanın kirletilmemesi konusundaki özeni de, 2500 yıl boyunca uygulanan bu ritüele değişik bir bakış açısıyla yaklaşmak gerektiğini gösterir.

KİM BU ZERDÜŞTLER?

Zerdüştlük, MÖ 628-551 yılları arasında yaşayan Zerdüşt’ün kurduğu bir inanç sistemi. Tek tanrılı anlayışı getirmesiyle kendinden sonra gelen dinler üzerinde derin etkiler bırakmış. Bu inanışın temelini “en yüce tanrı” Ahura Mazda oluşturur. Bu nedenle Zerdüştlüğe Mazdaizm de deniyor. Zerdüştlük, Yunan, Roma ve Yahudi düşünceleri üzerinde de yaygın etkisiyle biliniyor. Zamanında siyasal ve dini otoritelerin büyük baskılarıyla karşı karşıya kalmış.

Bugün de hálá baskılardan kurtulamamış. İronik olan, Sasaniler (MS 224-651) döneminde resmi din ilan edilen Zerdüştlüğün de, kazandığı dinsel ve siyasal gücü Hıristiyanlık, Budacılık ve diğer dinler üzerinde baskıya dönüştürmüş olması. İslam’ın yayılması ile zamanla etkisini yitiren Zerdüştçüler, 8-10. yüzyıllarda İran’ı büyük oranda terk ederek bugünkü Hindistan’ın çeşitli bölgelerine göç etmişler. Günümüzde de Zerdüştlük asıl olarak Hindistan’daki Parsiler arasında etkisini sürdürmekte. İran’da kalan Zerdüştlerin sayısı ise 40 – 50 bin arası tahmin ediliyor. İran’ın en eski ve tarihi açıdan önemli kentleri arasında sayılan Yezd, Zerdüştler’in görece çok sayıda bulundukları bir yerleşim bölgesi.

  • Leave Comments