Meleklerin Büyü Kitabı Razielin Gizli Öğretileri

Kabala olarak bilinen Yahudi mistik geleneğinin çeşitli öğretileri içinde, Pratik Kabala (Kabala Ma’asit) olarak bilinen küçük bir gelenek vardır. Bu dal, sihrin kullanımıyla, özellikle yasak “kara büyü” nin aksine izin verilen “beyaz büyü” ile ilgilidir.

Bu gelenek, kutsal ilahi ya da meleksel isimlerin, tılsımların kullanılmasının ve çeşitli kehanet ve kehanet biçimlerinin incelemelerini içerir. Bu geleneğin en önemli metinlerinden biri de Sefer Raziel HaMalakh  yani Melek Raziel in Kitabıdır.

Bu tek, uzun metinde, “o zamanlar bilinen Evrenin tüm bilgisini içermekteydi”, “Güneş sistemimizdeki gezegenlerin Astrolojisinden, bu Dünya da doğumun yarattığı yaşamsal enerjiye, ölüme, ruhaniyetin yeniden canlanmasına ve pek çoğuna kadar. diğer ruhsal konular bu kitapta bulunmaktaydı. Kitap ayrıca, Tanrı’nın ve Meleklerin isimleri, yıldızların büyülü kullanımı ve zodyak, çeşitli koruyucu büyüler ve iyileşme için tılsımların kullanımı gibi birçok önemli mistik öğretiyi de  içermekteydi. Kitabın çok güçlü olduğuna karar veren Razielin onu 5 parçaya ayırdığı da söylenmekteydi. Peki kimdi bu Raziel.

Baş meleklerden olan Raziel, Eski Ahit’te belirtilmemiş olmasına rağmen, Yahudi mistik geleneğinin bir parçasıdır. Adı ilk olarak, Michael, Lucifer, Raphael ve Gabriel gibi meleklerin en yüksek sınıfları arasında yer aldığı Ortak Çağ’dan (CE) önce yazılmış olan ENOCH KİTABINDA bahsedilir. Başmelek Raziel, sırların vericisi ve efsanevi RAZIEL’İN KİTABI’nın yazarı olarak adlandırıldı.

Raziel, Tanrı’nın en yakın meleğiydi, bu yüzden Tanrı’nın söylediği her şeyi duyardı. Ayrıca Tanrı’nın sözlerini ve sırlarını da yazardı. Razielin kitabında yararlı bilgilerde bulunmaktaydı. Bunlardan biri yaratıcı enerjinin daima manevi alanda doğmuş düşüncelerle başlamasıydı. Ruhsal dünyada bir düşünce yaratıldığında, fiziksel dünyada kelimelere ve eylemlere dönüştürülecekti.

Bazı efsanelere göre, bu “kitap” aslında bir safir taş üzerine yazılmıştı. Ve Adem’e verildiğinden yazılan ilk kitap olarak adlandırılmaktaydı. Bu “kitap”, kutsal 72 bilgelik dalını ve 670 kitabını içeriyordu. Kitabın ortasında, 13. yüzyılda daha eski kaynaklardan derlenen Yahudi mistik geleneğinin yazarı ZOHAR’a göre, “kutsal meleklere bile açıklanmayan binlerce ve beş yüz anahtarı açıklayan gizli bir yazı vardı”.

Raziel bunu ilk insan olan Adem ve Havva ile paylaştı. Raziel, kitabın içeriğinin safirlerden nasıl oluştuğunu, “bilmeye değer her şeyi (ve) öğrenebileceğini ve tüm gizemleri nasıl içerdiğini ve melekler üzerine nasıl çağrıldığını ve erkeklerden önce nasıl görüneceğini ve hepsine nasıl cevap verileceğini öğretti. onların soruları. ”Adem kitabı yüksek sesle meleklere okudu. Ancak kutsal melek Hadarniel, Adem’e “Üstadın görkemini” diğer öteki meleklere “göstermemeye” empoze etti. Bu bilgiye sahip olmak sadece Adem’in ayrıcalığıydı. Adem daha sonra sırları meleklerden korudu.

Bir versiyonda meleklerin Adem i bu yüzden kıskandıkları ve kitabı ondan uzaklaştırıp denizde attıklarını söylüyor ama Tanrı  Rahab’a kitabı Adem’e geri vermesi emreder ve o da bunu yapar. Adem bu kutsal bilgiyi oğlu Seth’in üzerine aktardı ve nesiller boyunca, İbrahim’in ve daha sonra Yaratılışta ,Nuh’un büyük büyükbabası olarak anılan İncili bir figür olan Enoch’a kadar nesiller boyunca bilgi aktarıldı. Bu, belki de Adem’in gelecek nesillerinin açığa çıkarıldığı Eski Antlaşma’da “Adem nesillerinin kitabı” olarak da adlandırılmıştı (Yaratılış 5: 1).

Geleneğe göre Enoch bu bilgilerden bazılarını Razielin kitabından aldı ve ENOCH KİTABI’na dahil etti. Bu, Raziel’in gizemlerini tam içermese de yazıların toplanmasında Yahudi mistisizmine önemli bir katkıda bulunmuştu. Evrenin bu gizemli sırları sonunda Enoch’un torununu inşa etmek için talimatlarını kullanan büyük torununa Nuh sahip oldu. Kitabı incelediğinde, kutsal ruh ona geldi ve ihtiyaç duyduğu bilgiyi kazandı. “Safir taşlardan yapılmış” kitap altın bir tabutun içine konulmuş vesaklanmıştı. Ölmeden önce bu “kitap” Shem’e, sonra İbrahim’e, Yakup’a, Levi’ye, Musa’ya ve Yeşu’ya verildi.

Daha sonra, büyülü metin büyülü bilgisini uygulamak için kullanan Kral Süleyman’a aktarıldı. Birçok ortaçağ filozofu (sihirli ders kitapları) Süleymanın büyüsünü, doğaüstü becerilerini gerçekleştirmek için meleklerle iletişim kurmak üzere tılsımlar, İbranice yazıtlar ve dualarla sırlarını bu kitaba bağlamıştır. Ve ayrıca meşhur tılsımlı olduğu söylenen yüzük de bu kitab daki bazı tariflere göre yapılmıştır.

Kabala geleneğinde Raziel, Chockmah’ın (ilahi bilgelik) kişileştirilmesidir ve on Kutsal Sefiroth’un ikincisidir. Maimonides, Raziel’in Kabala’daki meleklerin rütbesi olan düzenin emrinin başı olduğunu söylemişdir. Daha sonra RAZIEL KİTABINI çevreleyen folklor, sahibine özel bir İlahi nimet kazandırdığı için Sepher’in bir kitabının bir kopyasını evinde bulundurmasını tavsiye eder.Kitabın kopyası, evi yangından koruyordu. İnsanlar ayrıca cüzdanlarında bir kopyasını sakladı ya da yastıklarının altında uyudular.

Peki Raziel’in sırları ve kitabı şimdi nerede? Orijinal yazının kaybolmasına rağmen, içerikler 12. yüzyılın Haham Eleazar tarafından elde edildi. Kendi versiyonunu oluşturdu ve ona SEFER RAZYA HA-SHEM (SEVGİ ADI GİZLERİ KİTABI) adını verdi ve yorumlamaya çalıştı, ama orjinel metinden uzakta sadece belli kısımların küçük birer bölümünden ibaretti.

Haham Eleazar ın ölümünden sonra, yüzyıllar boyunca kitabın çoğul versiyonlar yeniden üretildi. Birincisi 13. yüzyılda, yine 1701’de (Amsterdam) ve yine 20. yüzyılda İbranice’de SEFER SODEI RAZYA HA-SHEM olarak yeniden basılmıştır. Ancak, hayatta kalan içerik çevirilerde çok sayıda hata ve hata içeriyordu. Kitap aslında İbranice ve Aramice yazılmıştı; Latince bir transkript çevirisi için Alfonso X tarafından görevlendirildi. Ancak, bu belgenin etkisi tüm dünyadaki insanların hayal gücünü ve ilgilerini çağlar boyunca kışkırtmaya devam etti.