Kurtadam Klanları

Kurtadamlar bilindikleri gibi dolunayın çocuklarıdır, ancak güçlerini geceden de alırlar. Her dolunayda dönüşmek zorundadırlar. Bazı güçlü kurtadamlar ki bunlar enderdir- dolunayı insan formunda geçirebilirler. Dolunay zamanı, kurt formuna dönüştüklerinde insan bilincinden tamamen uzaklaşırlar, kan ve ete olan açlıkları artar. Aç oldukları her an daha da sinirli bir hale bürünürler ve iyice saldırganlaşırlar.

Duyu organları aşırı derecede gelişmiştir, öyle ki damarlarda akan kanı bile hissedebilirler. Bu durum sadece kurt formu için geçerli değildir, insan formundayken de duyu organları bir hayli hassastır. Refleksleri üst düzeydedir, atiktirler. Gümüşün her türlüsünden korkarlar. Gümüş onları etkisiz kılar. Bir kurtadamı öldürmek için bedenine gümüş herhangi bir şey saplayıp orada bırakmak yeterlidir, aynı zamanda kalbini göğsünden söküp almak da bir kurtadamı öldürebileceği gibi kurtadamı belinden kesip iki parçaya ayırmak da onu öldürür.

Kurtadamlar, klanlar halinde yaşarlar ve alfalık, klanın en yaşlı bireyindedir. Ancak bir kurtadam alfaya karşı gelip de alfayı devirirse o zaman alfalık el değiştirir. Alfa, klandaki en güçlü kişidir. Bütün klandaki kurtlarla, kurt formundayken iletişim halindedir ve onları hissedebilir. İnsan formundayken de alfaya olan saygı yitirilmez, o geçtiği zaman herkes boyunlarını ona sunar gibi selam durmak zorundadır. Beta, bir klandaki ikinci büyük kişidir.

Klandaki ufak tefek tartışmaları bitirmek ve klanın yararına verilen kararlar önce betadan geçer daha sonra alfaya sunulur. Betalar, alfaların sağ kollarıdır. Omega denilen kurtlar ise yalnız yaşayan kurtlardır. Unutulmamalıdır ki, klan halinde gezen kurtadamlar, yalnız yaşayan kurtadamlardan daha güçlüdür. Uzun süre yalnız yaşayan kurtadamlarda belirgin bir güç kaybı gözlenir. Böylelikle bir kurtadam, klana bağlı kalmak durumundadır.

Kurtadam Olmak
Kurtadamlar, temelinde insan oldukları için üreyebilirler ancak damarlarındaki kurt zehrini bir diğer nesle aktarma gibi bir ihtimal çok çok düşüktür. Ancak ihtimal tutar da bir insan doğuştan kurtadam olmuşsa bu onun alfa olduğu anlamına gelmez, diğer kurtadamlardan hiçbir farkları yoktur. Bir kurtadamın kurt formundaki ısırığı veya tırnağının deriyi kanatacak kadar çizmesi, kurtadam zehrini bulaştırır ve kişi bundan sonraki hayatına kurtadam olarak devam eder.

Ancak bir kurtadam, insan formundayken birine zehrini bulaştıracak herhangi bir şey yaparsa -kan vermek, tırnaklarıyla etini parçalamak gibi- kişide bazı kurtadamsal fonksiyon olabilir. Örneğin koku alma duyusu gelişebilir, taze ete ve kana olan açlık meydana gelebilir. Dolunayda kurt formuna dönüşmek tamamen kurt köpeğine dönüşmek demek değildir. Dolunay zamanı olduğunda bütün kurtadamlar aynı acıya sahip olur. Derilerindeki kıllar artar, burunları uzar, kulakları sivrileşir. Bununla birlikte kemikleri uzar ve insan formundan daha uzun bir yaratığa dönüşürler.

Gövdeleri kurt köpeklerini andırsa da iki ayak üstündedirler. Dönüşüm tamamlanırken göz renkleri kehribar olur, sadece alfanın göz rengi kırmızılaşır. Bir kurtadamın uluması çağrı niteliğindedir ve bütün kurtadamlarca duyulur, ancak başka klandan bir kurtadamın bu ulumaya cevap verme yetkisi bulunmamaktadır. Bir kurtadam, kurt formundayken bilinci tamamen kapalı olacağından yanına yaklaşılması dahi tehlikelidir. Taze et ve kana ihtiyaç duydukları bu zamanlarda kurtboğan iksiri sayesinde kendilerini biraz dizginleyebilirler. Dolunay gecesi bitene kadar, yani gece güne dönene kadar, tekrar insan formuna dönüşmeleri imkansızdır.

Bilinen En Güçlü Klanlar İse Şunlardır.

KLANLAR

BONE GNAWERS:
İnsanların şehirlerinde varlığını sürdürebilmiş iki kabileden biridir. Genellikle şehirlerin fakir ve harap bölgelerinde sefalet içinde yaşarlar. Son derece kurnazdırlar. Fiziksel görünüşleri çok kötü, hatta acındırıcı olan bu kurtadamlar içlerinde Toprak Ana’nın şefkatini ve ezilmişlerin nefretini taşırlar.

CHILDREN OF GAIA:
Garou (kurtadam) ların belki de en bilge klanıdır. Savaşın her zaman gerekli olmadığına, vahşeti kabullenmenin sadece düşmanın işine yarıyacağına inanırlar. Diğer bütün kabileler onları biraz pasif bulmakla beraber, iyileştirici ve birleştirici doğalarına saygı duyarlar.

FIANNA:
Ozanları ve hikayecileri ile bilinen bu klan ayrıca bir çok büyük savaşçı yetiştirmiş ve efsaneleştirmiştir. Şarkları ve hikayeleri kurtadamların unutulmuş tarihini içinde saklar.
İrlanda onların ata toprağıdır.

GET OF FENRIS:

Eğer bir gün bir kurtadam kanlı pençeleriyle Wyrm’ı öldürmeyi başarırsa, bu kurtadam herhalde bir Get of Fenris olacaktır. Vahşi ve saldırgan olan kabile üyeleri, Wyrm’a karşı olan savaşın en ön saflarını işgal ederler. Hiç bir Get kavgadan geri çekilmez, onlar için hayatın değeri yoktur çünkü onlar ölümün bir başlangıç olduğuna inanırlar. Şunu da belirtmek lazım ki, bitmek bilmeyen nefretleri nordik kökenli bu kurtadamların bir çok hata yapmalarına sebep olmuştur.

GLASS WALKERS:
Glass Walker’ların doğal ortamı şehirdir. Uygarlıkla eskiden beri yakın bir bağı olan klan, diğer klanlar tarafından yoldan sapmakla ve toprağı terketmekle suçlanır. Onlar ise şehirleri orman, binaları ise ağaç olarak görürler. Gerçek olan bir şey varsa o da insan toplumu içinde güçlü konumda olan klan üyelerinin, Wyrm’ın başına büyük belalar açtıklarıdır.

RED TALONS:
Red Talon’ların hepsi saf kurt ırkından gelir ve doğal olarak hepsi Lupus’tur. Sayıları son asırda çok azalan bu klan üyeleri insanlardan nefret ederler ve bu nefret haksız bir nefret değildir, sonuçta insanlar bu günkü durumu yaratmışlardır ve bazıları ölmeyi haketmektedirler. Ne yazık ki Red Talon’lar pek seçici değildirler.

SHADOW LORDS:
bu klanın büyük ideali, biraz klişe ancak, önce kurtdamları, sonrasında da dünyayı yönetmektir. Bu amaç için gereken her çeşit yola başvuran klan üyeleri, bu yolların bazen onları yozlaştırmasına pek aldırmazlar. Gölgelerden saldırmayı onursuz bulmazlar ve entrika çevirmeyi sanat haline getirmişlerdir. Bütün bunlar bir yana, asırlar süren çabaları sayesinde Shadow Lord’lar bir çok önemli savaşın kazanılmasını sağlamış, özellikle Doğu Avrupa’ da vampirlerle yaptıkları mücadele kan emicilere önemli dersler vermiştir.

SILENT STRIDERS:
Garouların gezginleri. Kökenleri Afrika ve Mısır’a uzanır. Bilinmeyen bir zamanda anayurtlarından ayrılan bu klanın üyeleri sürekli dünyayı (ve başka yerleri) dolaşırlar ve diğer kurtadamlara bilgi taşırlar,
hikaye anlatmayı en az Fianna’lar kadar severler. Bir Silent Strider gittiği her yerde saygı görür çünkü onların fedakarlığı ve çektikleri acılar diğer kurtadamlar arasında artık efsaneleşmiştir.

Her topluluğun yöneticileri, liderleri vardır. Silver Fang’ler Garou toplumunda bu boşluğu doldururlar. bu klan, soyu en köklü ve en eski kabiledir. Kurtadamların efsanevi fiziksel güzelliği ve yüceliği onlarda vücut bulur. Eski zamanlarda dünyayı kontrol edebilecek güce sahip klan, yapılan yanlışlar ve kaybedilen mücadeleler sonucu bu gücünün büyük bir kısmını yitirmiş ve bu günkü haline kavuşmuştur. Ne olursa olsun diğer bütün klanlar onların gücüne ve otoritesine hala saygı göstermektedirler.

STARGAZERS:
Kurtadamların filozof klanıdır, çoğunlukla uzakdoğudan gelirler. Bilgelikleri ve iç dengelerini koruma yöntemleri diğer Garouların onlara saygı duymalarını için yeterlidir. Yalnız yaşamayı tercih ederler, belki de kimsenin onları dinlemeyeceğini ve anlamayacağını bildikleri için. Sürekli bir arayış içindedirler ama bu arayışları onlara dövüşmeyi unutturmamıştır.

UKTENA:
Amerika kökenli varlığını sürdüren iki klandan biridir. Kökleri Maya ve Azteklere dayanır fakat daha sonra Amerika kıtasına gelen asyalı ve afrikalıları da kabilelerine kabul etmişlerdir. Tüm Uktena’lar karanlık bir yol izler. Hiç bir Garou onların sırlarını tam olarak bilemez. Bilinen, onların Wyrm la özel bir savaşlarının olduğu ve bir şekilde onun karşısında bir bariyer olduklarıdır. Tabi ki düşmana bu kadar yakın olmak onlara karanlık bir taraf vermiş, diğer kurtadamlar tarafından dışlanmalarına sebep olmuştur.

WENDIGO:
Amerikanın bu ikinci aktif klanıdır, kızılderili ırkından gelir. Topraklarını avrupadan gelen vampirlere kaptıran Wendigo’ların içinde hala kaybettikleri savaşın acısı vardır. Son derece gelenekçi olan bu klan, atalarının toprağını temizlemek için umutsuz bir savaş vermektedir. yabancılara karşı olan önyargıları bu güne kadar klanın saf kanını korumuşsa da, onları çok zorlu bir savaşın içine sürüklemiştir.

Yerel bazı efsaneler ve eski yazıtlardan günümüze gelen bu kısa bilgiler belki de bir masal yada film senaryosu gibi gelse de. Çoğu zaman efsanelerin ufak bir kısmı da gerçeği içinde saklar.Onu görmek için ise sadece doğru yöne bakmak gerekir. Belki de dolunaydı bir gecede bu gerçek sizi ummadığınız bir an bulur.

  1. Dead 3 Şubat 2018
   • Can 15 Haziran 2020
  2. Ccc 5 Nisan 2019
   • rampekrt 9 Mayıs 2021
  3. aleyna 23 Temmuz 2019
  4. markdie 1 Ocak 2021
  5. LFA 17 Nisan 2021
  6. arda 27 Ağustos 2022

  Leave Comments