İtbarak

İtbarak

İtbarak (ya da İt Barak); eski Türk destanlarında sözü edilen, Türklerin sürekli savaşa tutuştukları, o zamanki Türklerin kuzeybatısında yaşayan “köpek başlı insana benzer yaratıklar”. Efsanelere ilk defa “Çok tüylü köpek” manasında geçmiştir. Oguz Kagan destanlarına göre, “Itbarak’ların yurdu, kuzey-batıya dogru uzanan, karanlık ülkeleri içindeydi. Oğuz Han, ‘İtbarak’lara karşı bir akın yapmış; fakat yenik ayrılıp, dağlar arasındaki bir nehrin ortasında bulunan, küçük bir adacığa sığınmak zorunda kalmıştı.

a39736434b4cd5f6a1589f4a1fae9a0a 51084c6bffd19584cc4ba4d0213ecbf2 8c696e221e0b0e7b157b66b619997870 83a2b5ba8cd562fefeacb4e6fe9031d6 93d6cf9943f7bdb92d8449442bfbedfa

  • Leave Comments