Cinler Gerçeği

Ehli sünnet ve cemaat akaidine göre cinler alemine inanmak, imanın esaslarındandır. Cinler dumansız ateşin zehrinden yaratılmışlardır. “ Cinleri de dumansız bir ateşten yarattı” rahman suresi : 15.inci ayet.

Hepimiz Şeytan`ın cehenneme sürülme hikayesini duymuşuzdur. Bu olaya inananların büyük çoğunluğu Şeytan`ın melek olduğunu zanneder fakat Şeytan da bir cindir. Şu sözlerini hatırlayalım, “Beni ateşten yarattın onu İse balçıktan yarattın”… Melek olmadığını buradan rahatlıkla anlayabiliriz. Çünkü Melekler nurdan (ışık) yaratılmışlardır, cinler de ateşten.

Gayb konusuna gelecek olursak. Gayb sadece Allah`a mahsustur. Cinler asla geleceği göremezler fakat sahip oldukları ilimlerden dolayı muazzam hesaplamalar yaparak tahminlerde bulunabilirler ve büyük çoğunlukla tahminleri doğru çıkar. Bazen de insanları kandırarak antlaşma yapmak için birtakım yalanlar söylerler ve ruhunu satmaya hevesli olan lanetlenmiş insanlar sorgulamadan inanıp ruhlarını bir hiç uğruna teslim ederler.

Musallat

Cin Alemi bizim Alemimizden çok farklıdır. Bizim alemimizde fizik kuralları geçerlidir fakat onların alemi için bunu söylemek pek de doğru olmaz. Musallatın da yolları vardır… Onlara hitap ederseniz anarsanız, kapı açmış olursunuz. Bulundukları bölgelere gidip rahatsız etmek, geceleri sıcak suyu besmelesiz dökmek, isteyerek veya istemeyerek zarar vermek ve büyü ile harekete geçirmek musallat sebeplerindendir.

Kutsal kitaplarda da yazdığı gibi cinler veya şeytanlarla antlaşma yapanların ne bu dünyada işleri düzgün gider ne de ahiret hayatında cennet yüzü görebilirler…

Cinler insanların kalplerine vesvese verebilirler. Doğru bildiklerinden yanlışa sürükleyebilirler. Son derece kindardırlar hatta bazı musallat olaylarında ne olursa olsun bedeni terketmezler.

Bir beden onların konturolüne geçtiğinde, halisülasyonlar görmeye başlarsınız, kötü rüyalar, geceleri bir anda korkarak uyanırsınız. İstek dışı kasılmalar yaşanır. Sudan korkarsınız, sesler duyarsınız, belirli dini kelimeler veya cümleler sizi rahatsız eder. Zaman ilerledikçe bedeninize hükmedemez olursunuz. Sinir, stres, gereksiz yere küfür edip saldırma isteği oluşur. Son aşamaya geldiğinizde ise cin veya cinler bedeninize tamamen yerleşir. Sizin yerinize onlar konuşur. Bu aşamada kesinlikle işinin ehli birinden yardım almanız gerekmektedir.

Şunu unutmayın, biz insanlar onlardan daha güçlü olarak yaratıldık. Eğer bizim alemimize geçiyorlarsa bizim kurallarımız geçerli olur. Biz kendi alemimizde onlardan daha üstün durumdayızdır. Korkularımız ve endişelerimiz onları besler…

Şimdi yaşanmış bazı olaylara bir göz atalım…

1977’de Enfield’deki mütevazi bir alenin yaşadığı olaylar büyük bir yankı uyandırdı. Peggy Hodgson evinin kötü varlıklar tarafından musallata uğradığını iddia etti. Enfield evini kiralayan Hodgson ailesi, Peggy’nin çocuklarının evdeki eşyaların gizemli bir şekilde hareket ettiğini ve duvarlardan bazı seslerin geldiğini söylemesiyle hikaye esrarengiz bir hal almaya başlar. Zaman geçtikçe olaylar daha da ciddileşir. Daha yüksek ve korkutucu sesler, devrilmiş mobilyalar etrafı sararken; en ürkütücü olanı ise çocukların sebepsiz bir şekilde havalanması olmuştur. Amerikalı paranormal araştırmacı Ed Warren, çocuklardan birinin uykusunda havalandığını iddia eder ve bunu kanıtlarıyla basına sunar. Olaylar, İngiltere’de Daily Mail ve Daily Mirror gazetelerine çıkmıştır. Kısa bir süre sonra bir anda tüm raporlar ortadan kaldırılır… (Korku Seansı 2 filminde bu konu işlenmiştir)

Yaşanan bu olay, cin ve  benzeri varlıkların sadece canlılar değil fiziksel materyaller üzerinde de etkisi olduğunu kanıtlar nitelikte. Cinlerin, bu tür eşyaları hareket ettirmesinde veya alıp saklamalarındaki amaçları farklılık gösterebilir. Kimi zaman bir uyarıda bulunmak için kimi zaman da akıl oyunları yaparak psikolojik baskılarda bulunmak için bu davranışları sergilerler.

Cinerin arasında müslüman olanlar da vardır. Onlar, insanlar gibi namaz kılıp oruç tutarlar. Allah`ın emirlerine karşı gelmekten çekinirler fakat müslüman cinlerin arasıda da imanı zayıf olanlar bulunmaktadır. Bu tür cinler, insanlara musallat olmaktan geri durmazlar. Kısacası ister müslüman olsun ister olmasın Cinni varlıklar, insanlara musallat olup zarar verebilirler.

Eski inanışlara göre, cin ve benzeri varlıklardan korunmak için evlere, odalara, yatakların altına sarımsak ve demir benzeri eşyalar bulundurulurdu veya yaşadıkları bölgeyi koruma amaçlı tuzdan çemberler yapılırdı. Bu tür malzemelerin tabiki de etkisi vardır ama tek olarak işe yaramazlar. Sarımsak, demir, tuz büyü veya büyü bozma ritüellerinde tılsımlı sözlerle işe yararlar.

Cinlerin içinden kimileri vardır ki insan kılığına girebilirler hatta beğendikleri yani aşık oldukları insanlardan çocuk yapmak isterler. Birçok vakada da bu tür olaylar yaşanmıştır.

    1. ASlı AKÇİN 30 Eylül 2019
    2. ASL AKCIN 30 Eylül 2019
    3. ASL AKCIN 30 Eylül 2019

    Leave Comments