Cin Daveti Havvas

Cin Daveti Havvas

Diğer âlemlerden bu tarafa geçirilen formüller değişik şekillerde verilebilirler. Yurdumuzda son otuz yıl içinde basılmış ve çok yaygınlaşmış Havâss kitaplarını dikkatli bir şekilde inceleyen kimseler Havâss formüllerinin geçirilişlerine dair bazı örneklerle karşılaşırlar. Bunlara örnek göstermek gerekirse, Bir şahıs ibadet hâlinde iken ve genellikle de oldukça ileri saatlerde yani üzerine bir yorgunluk, gevşeklik çöktüğü bir zamanda karşısında beliren bir varlık ona üzerinde değişik çizimler ve âyetler, esmâlar olan bir levha veya deri parçası gösterir ve gördüğü şekil ve yazıları kaydetmesini, kopyalamasını söyler. Görülen şeyler hakkında da, neye yaradıkları, nasıl kullanılacakları gibi bilgiler verir.

Başka bir kimse uzun riyazet ve dua dönemleri sonunda, bir gün rüyasında benzeri şeyleri görür ve uyandığı anda bunları kaydeder.

Daha başka bir kimse ise görsel olarak birşey algılamaz da kafasının içindeki seslerle bazı şeyler alır.

Belli bir sıkıntısı için Havâss okuyan veya dua eden bir kimse bu uğraşını uzun zaman sürdürdükten sonra yukarda anlatılan şekillerin herhangi birisi ile, bir varlıktan bilgi alır.

Bu iletişim şekilleri genel yapılardır ve en güvenilirleri bilgi veren varlığı direk görmek veya rüyada almaktır. Son iki örnekte anlatılan durumlar ise daha az güvenilirdir.

kitap

Bilgi veren varlıkların görümümleri ise alıcının din, kültür ve kendi eğitim seviyesine göre değişir. Bazıları sarıklı bir evliya görürken, bazıları bir melek ya da kendi bilinçaltlarındaki melek imajı her ne ise onu görürler. Bazı kimseler gördükleri şeyin eskiden yaşamış olan büyük şeyhlerin görünüm ve ruhaniyeti olduğuna inanırlarken, bazıları da pelerinli, kapşonlu tipler görebilirler. Hatta demon veya şeytan imajı görenler de vardır. Alınan şeyler de iyi veya kötü amaçlı uygulamalar olabilirler.

Bütün bunlardaki ortak nokta ise, hiç bir zaman fiziksel olarak birşey alınanamamasıdır. Yani gösterilen şey sadece gösterilir veya kişinin karşısında havaya veya yere çizilir. Bunun kopyalanması istenir ve işi bitince ortadan kaybolur. Fiziksel bir temas veya fiziksel bir maddenin bu tarafa geçirilmesi söz konusu değildir ve bu da anlatılan kontakların birer Astral kontak olduğunu gösterir.

Havâss kitaplarında sıkça görülen Cin veya başka varlık türlerinin davetleri, onlara bir şey yaptırmak veya birşeyler getirtmek, fiziksel kontak türü sayılabilecek şeyler burada anlatılan bilgi akışının tamamen dışında olan şeylerdir ve bu kontakları sağlayan çalışmalar da zaten yukarda anlatılan bilgi ya da formül geçirilişi ile verilir.

Ekran-Resmi-2014-10-03-09.25.03

Önemli Not

Yukarda anlatılan bilgi alış verişi bundan yüzlerce yıl önce olup bitmiş şeyler değildirler. Bu tür bilgi alışlar her zamanda ve dünyanın her yerinde, her inanç sisteminde ve dinde olmuş şeylerdir ve günümüzde de olmaya devam etmektedirler. Havâss formülleri dediğimiz uygulamalar kadar daha bir çok konuda bilgi alınması mümkündür ve bu olmaktadır. Konumuz olan Havâss’a bakarsak şunu söylemek gerekir ki, Havâss yüzlerce yıl eskiliğinde olan şeylerin papağan gibi tekrarlanması değil, yaşayan bir gerçekliktir.

tur-20120901184830

Burada dikkat edilmesi gereken şey şudur. Bilgi alış verişindeki yöntemler ve görülen şeylerle ileri seviyedeki bir şizofrenin dünyası arasında çok az fark vardır ve şizofrenin kafasında yarattığı hayaller ile başka bir âlemden alınan bilgiler kolaylıkla karıştırılabilir.

Günümüzde bu tür sahte bilgiler alan deli ya da obsesyonlu kişilerin sayısı da azımsanmayacak kadar çoktur. Bu yüzden her deliyi mürşid kabul etmemek veya bu gibi bir durum kendi başımıza gelirse bilinçaltı fışkırmalarımızı ilahî vahiyler olarak görmemek gerekir. Bu gibi şeyler mutlaka kontrol edilmeli ve gerçek bilgi olup olmadıklarına bakılmalıdır.

IMG_4565 havas-ilmi_474686 adsız 7

    1. Ali 13 Kasım 2016

    Leave Comments