Cin Çarpması

Cin Çarpması

Cin çağırayım derken cin çarpmasına uğrayan çok sayıda insan vardır. böylebir niyeti olmadığı halde isteği dışında cin veya cinlerle karşılaşan kişilerde vardır elbet. ister isteyerek, ister istem dışı olsun cinlerle karşılaşma halinde kişi cinlerin yaydığı dalga boyuna maruz kalır, bunun yanında cinlerin kimi zaman büründükleri dehşet verici görüntüde bu dalga boyunun yaydığı sarsıntıya ilave edilince elbette insanın ruhsal dengesinde de sarsıntılar olacaktır.cin görüldüğünde duyulan bu ani korku ve heyecan özellikle yüz felci ve psikolojik travmalara sebep olur. halk arasında böyle kişiler cin çarpmış,cin tutmuş, cinli, cinlere karışmış gibi ifadelerle tanımlanır. bu tür kişiler ya istem dışı cinlerle karşılaşmış ya da cin çağırmaya soyunmuş acemi kişilerdir. cinler neye benzer, fiziki görünümleri nasıldır ?

 

Hallucination_by_MarinoTheMushoom obsession

Cinler bazen bir kedi, bazen bir keçi, bazen bir at,bazen de bir insan ya da yarı insan yarı hayvan şeklinde görülebilir. anlaşılan odur ki cinler kendilerini istedikleri şekillerde gösterebilme yeteneğine sahiptirler. bazen korkunç bir yaratık suretinde görünen bir cin bazen de çok güzel bir peri kızı şeklinde insanın karşısına çıkabilir. insanların hizmetine giren cin ve periler elbette bağlı oldukları kişilere onların hoşuna gidecek en güzel surette görünürler.

Cinler hep var oldu islamiyetten önce ve sonra islamiyet öncesi türk inancında yine tek tanrıya tapılırdı. erişilmez anlamında gök tanrı ifadesiyle adlandırılan yaratıcı insan oğluyla beraber cinleri de yaratmıştı. gök tanrı inancında cinlerin üç büyüğü vardı, bunların adları çar, çur, çor idi. örneğin günümüzde dahi parayı çar çur etti derken,bu eski cin isimlerinden bahsederiz. yani cin gibi geldi ve gitti. tabii aniden görünüpte sonra kişiye musallat olan cinleri bu ifade dışında tutuyoruz. yine karman çorman ifadesi, karışıklığı cinlerin görülmesiyle çıkan karmaşayı ve cinlerin etkisine girip incin ve düzensiz bir hayat yaşayanları hatırlatır. aklım karman çorman oldu derken bir bakıma sanki cin gören kişinin o anki şaşkınlığını aklının başından gider gibi oluşunu da ifade etmezmiyiz. kuran’ı kerim’de cinlerin ateşin dumansız alevinden yaratıldıkları ve insanlardan önce yaratıldıkları yazılıdır. cinler yüzlerce hatta binlerce yıl yaşayabilirler.

hell1 453331060

Cinlerin ömrü insanlara oranla çok daha uzundur. tevrat ve incil’de de cinlerden bahsedildiği gibi budizm, taoizm,şamanizm gibi inançlarda da cinler önemli yer tutar. bütün inanç sistemleri cinleri dışlamaz cin gerçeğini kabul eder. kuran tefsircilerine göre insanların atası adem cinlerin atası ise cann yani iblistir. yine verilen bilgilerde cinlerin de insanlar gibi erkek ve dişilerden oluştuğu bunların erkeklerine cin dişilerine de peri dendiğisöylenir. cinlerinde iyileri ve kötüleri vardır. cinler binlerce yıl yaşar ve onlarda evlenir, çoğalır.cinler ve perilerle evlenen insanların olduğu her devirde söylenegelmiştir.

exorcist-demon

Cin Çağırmayı Denedik ama Başaramadık cin çağırmayıda denedik biz ama başaramadık neden mi ? kuvvetli bir iradeye sahip olmak ve cesur olmak cin çağırmaya talip olan kişilerde aranan birinci ve vaz geçilmez özelliktir.cin göründüğü zaman korkan kişi cini etkisi altına almak isterken cinin etkisine girer, elbette cin de karşısındakinin kendisinden korktuğunu fark edecek, kendinden korkan kişinin hizmetine girmektense onu kendi hizmetine almak isteyecektir.bu gayet doğaldır, öyleyse cin çağırma işi için kollar sıvayanlar cesaret sahibi değillerse tabir yerindeyse “dimyat’a pirinçe giderken evde ki bulgurdan olabilirler “.cin çağırmak anlaşılacağı gibi zayıf iradeli insanların ruh ve fizik sağlığı için sakıncalıdır.

9285234738_ae12b606f4 iuuq_NV_00jnbhft_SL_cvstbebcvhvo_SL_dpn0hbmfsjmfs0312401501604855_NK_fm_NK_djo_NK_626f7c7gcb3fe_SL_kqh

 

  • Leave Comments