Baphomet

Baphomet

Baphomet, tapınak şövalyeleri ve onları izleyen bütün gizli örgütlerin tapındığı tanrıydı ve kara büyüde kötülüklerin kaynağı ve yaratıcısıydı; Sabbath cadılarının satanik keçisiydi ve Aleister Crowley tarafından koyulan bir isimdi.” (Peter Underwood tarafından yazılan “Büyü ve Doğaüstü” sözlüğü)

1307 yılında Fransa kralı Philip’in emriyle tapınak şövalyeleri tutuklanmış ve sorguya çekilmişlerdi. Bu sorgu sırasında tarikat üyelerinin şeytan Baphomet isimli büyük bir putun önünde tapındıkları ve birtakım ritüeller yaptıkları ortaya çıkmıştı.

İfadeler ilginçti: Tapınakçıların çoğu, İsa’ya inanmayıp, gerçek peygamber olarak görmediklerini kabul ettiler. Anlattıklarına göre, örgüte giriş töreni kapıları kilitli ve gizli bir odada yapılıyordu. Sorgulanan Tapınakçılardan birisi, Guischard de Marzici, Hugh de Marhaud adlı bir Tapınakçı’nın tarikata alınış töreniyle ilgili ilginç şeyler anlatmıştı. Buna göre, Marhaud, küçük odaya alınmıştı, öyle ki kimse içeride ne olduğunu duyamıyor ve göremiyordu. Bir süre sonra Marhaud odadan çıkarılmıştı; rengi sapsarıydı… Tapınakçıların sorgusu sırasında hemen hepsinin kabul ettiği ve kesinleşen bir şey var: Tapınakçıların tapındığı bir tür put. Çoğu Tapınakçı bu figürü gördüğünü söylemiştir. Bazıları bu figürün uzun bir sakal ve parlak gözlere sahip korkutucu bir insan başı olduğunu itiraf etmiş, bazıları da bir kurukafa olduğunu bildirmiştir… Bazı Tapınakçılar ise gizemli bir kedi figüründen söz etmiştir. Ortak görüş, bu figürün şeytanı temsil ettiği yönündedir. (Lewis Spence, The Encyclopedia of the Occult: A Compendium of Information on; The Occult Sciences, Occult Personalities, Psychic Science, Magic, Spiritism and Mysticism, London: Bracken Books, 1988, s. 406 -407.)

  • Leave Comments