SUALTININ BİLİNMEYEN YARATIKLARI – 1. BÖLÜM

DÜNYA ÜZERİNDE hâlâ keşfedilmemiş bölgeler var. Balta girmemiş ormanlar, insan ayağının basmadığı dağlık bölgeler, ıssız adalar. derin deniz çukurları keşfedilmeyi bekliyorlar.

Özellikle okyanus, deniz ve göllerin içinde olan bitenin ne zaman ortaya çıkarılacağı belli değil. Şimdilik eldeki en önemli bilgi kaynaklan efsane ve masallar, kuşaktan kuşağa anlatılan hikâyeler olarak kabul ediliyor.

Bilinmeyen bir yaratığın izi üzerinde olan bir bilim adamı, yöresel söylentilere ve çevre halkının düşünce ve inançlarına karşı duyarlı olmalıdır. Gerçi böyle bir yaratığın yaşamış olduğunu, var olduğunu ileri sürmek için, bilimsel verilerle desteklenen, gerçekliği kanıtlanabilen gözlemlerin gerektiği doğrudur.

Ama bir kısım araştırmacı, bilimsel olmadığı gerekçesiyle yöresel masalları, destanları ve diğer folklor ürünlerini hesaba katmıyor. Oysa uzun ve yorucu araştırmalardan sonra dahi, masal, destan gibi folklor ürünlerinin gerçek olmadığı değil, yalnızca tam olmadığı ileri sürülebilir.

Unutmamak gerekir ki, efsanelerden ve destanlardan yola çıkan birçok araştırmacı, canavar olarak tanımlanan yaratıkların gerçekten yaşamış ya da yaşayan gerçek hayvanlar olduklarını saptamıştır.

Kimi şaşırtıcı buluşlar insanoğlunun ulaşılması güç olan yerlere duyduğu merakla gerçekleşti. Araştırma ve keşif gezileri, ulaşılması güç olan yerlere duyulan merakın pek de yararsız olmadığını gösterdi. Örneğin, kısa bir süre önce, Kongo’nun içine girilemez ormanlarında Dünyanın en büyük maymunu olan “dağ gorili”nin yanı sıra “okapi” diye adlandırılan ve bir zürafanın başıyla bir zebranın kalça yapısına sahip olan bir cins antilop bulundu.

 İçinde bulunduğumuz yüzyılda gelişen teknoloji ile beraber hala derin sularda keşfedilmeyi bekleyen garip yaratıklar bulunmakta, Şimdi isterseniz onlara bir göz atalım. Bu efsanevi yaratıklar yüzlerce olduğu için, hepsini tek bir videoya sığdırmak mümkün olmasa da göl ve derin deniz canavarları olarak iki grupda inceleyeceğiz. Ayrıca karaya vuran garip cesetleri, görgü tanıklarını ve çekilen görüntüleri inceleyeceğiz. O halde başlayalım.

  • Leave Comments