Rüya Çeşitleri

Rüya Çeşitleri

1-Şuuraltı rüyaları: Günlük yaşantımız içinde şuuraltına bilerek ya da bilmeden attığımız birikimlere dayanır. Uyku esnasında şuuraltımızda biriken bu etkilerin rüyalar tarzında ortaya çıkmasıyla görülen mizansenlerdir. En fazla görülen rüya türlerindendir. Örnek: O gün çok sevdiğimiz arkadaşımızın bizi kırmasından sonra görülecek olan, o arkadaşımızın rüyamızda evimizi yakması ya da rüyamızda bize zarar veren bir eylemde bulunması, bu tür şuuraltı rüyalarıdır.

2- Biyolojik Rüyalar: uyurken vücudumuzdaki herhangi bir organımızın işleyişinde meydana gelen bir değişiklikten dolayı görülen rüyalardır. Örneğin midemizde meydana gelen bir ekşime, kan basıncımızda oluşan bir değişim; bu tür rüyaların görülmesine neden olabilmektedir.

En fazla görülen rüya türlerinden bir diğeridir.

dreams-01

Örnek: Genellikle kabusların görüldüğü rüyaların oluşumu bunlara bağlıdır. Midemizdeki bir ekşime uykumuz sırasında, midemizin bir katilin bıçakla oymasına dönüşen bir rüyanın ortaya çıkmasına neden olabilir. Ayrıca uykudaki bir kişiye koklatılan bir çiçek, onun kendisini gül bahçesinde kendisini görmesine neden olabilir. Bu da biyolojik rüyalar sınıfında ele alınan rüya çeşitlerindendir.

3-Telepatik Rüyalar: Herhangi bir yerde meydana gelmekte olan ya da daha önce meydana gelmiş olan bir olayın uykumuzda telepatik olarak algılanmasından doğan rüyalardır. Örnek: Biz uykudayken sevdiğimiz bir arkadaşımızın kaza geçirmesi ve rüyamızda bunu görmemiz bu tür rüyalardandır. Rüyayı gördüğümüz esnada ya da daha önce olmuş olan olaylar için geçerlidir. Gelecekten haber verme tarzındaki rüyalardan değildir.

resim-185609F7

4-Haberci Rüyalar: Henüz daha gerçekleşmemiş olan bir olayın rüyada görülmesidir. Gelecekten haber verme özelliği vardır. Bu nedenle bu tür rüyalara “kehanet” rüyaları da denir. Haberci rüyalar da, kendi içinde iki bölümde ele alınmaktadır:

  1. A) Bedensiz varlıklar tarafından aktarılan bilgilerle görülen haberci rüyalar.
  2. B) Duyular Dışı Algılamalarla önceden bir olayın hissedilmesi ile görülen haberci rüyalar olmak üzere. Ender görülen rüya çeşitlerindendir.

5-Bilgilendirici Rüyalar: En önemli rüyalardandır. Çok ender görülür. Yüksek seviyeli “Ruhsal İdareci Planlar’dan aktarılan bilgilere dayanır. İçinde semboller vardır. Ve bu semboller çoğunlukla Ezoterik kökenli sembollerdir. O sembollerin anlamları çözülebilirse, rüyadaki mesaj da çözülebilir. Bu tür rüyalarda aktarılan bilgiler çoğunlukla insan varlığının ve evrenin sırlarına ışık tutabilecek türden kozmik bilgileri içerir. Çok nadir de olsa, semboller kullanılmadan da bazı mesajların alındığı rüyalar bulunmaktadır. Bunlar da yine bu beşinci türde değerlendirebilecek rüyalardandır.

ruya-meali