Necronomicon’da adı geçen Mezepotamya Tanrıları

Necronomicon’da adı geçen Mezepotamya Tanrıları

  1. yüzyılda bulunan, ancak H.P Lovecraft’ın kurgusuna dahil olmadığı bildirilen ve T. Philetas’ın M.S 950 yılında Arapçadan Yunancaya çevirdiği AL AZİF KİTABI, Olaus Wormius’un MS. 1228 çıkışlı Latince çevirisi kapsamındaki ÖLÜ ADLAR Kitabıdır. ”Necros Nomos” ; summonlama, yönetme, demon yerleştirme çalışmalarını da kapsamaktadır. Bu Grimoire, Dr. John Dee’nin Enokyan-Enochian ya da Melek Dili çağrı ve majisini çalıştığı esere aittir. Melek dili, Antik Sümerlilerin en kadim dilidir ve ancak, bazı boyutlarda bulunan varlıklar tarafından yetenekli majisyenlere öğretilebileceği bildirilir. Eski Sümer dini Ay yönetimindeydi ve gecenin büyülü mimarisiyle, duyuların karanlığı sihir ile iç içeydi. Sihirli sözcükler, ritüeller, formüller çok eskilere dayanıyor. Batı okült tarihinin en kadim, (kimi kopyaları kurgul halde olan) ve tartışmalı büyü yazmalarından Necronomicon uygulamalarının denenmesi, kitabın başında yer alan uyarılarda, açıkça intihara veya suça teşebbüs etme olarak tanımlanmaktadır.

necronomicon_by_joelharlow-d7fpjzv

Necronomicon metodu Dünyanın en eski çağlarının derin, ilkel ve arketipsel ön mevcudiyetine kapı açan bir mühür ve invokasyon bütününü de kapsamaktadır. Aktardığım bilgilere haiz olan ve incelemesini sunduğum kitap, Harvard Üniversitesi Widener kütüphanesi koleksiyonuna ait. Papa Gregory IX Epurgatorius tarafından 1501 baskısı ve çoğaltılması yasaklanmış. Ayrıca, Baron Fredric tarafından çevrilmiş “Cultus Maleficarum’’ adı ile, Latinceden İngilizceye farklı bir çevirisi bulunur, bu çeviri, 1597 de Sussex de basılmıştır. 62. sayfada koruyucu muska tarifi adları ile verilir ve ardından, 4 elementin ruhları ile Summon’lama çağrısı eklenmiştir. Kötü ruhları ve cinleri yakan, gölgelerin ve deniz diplerinin ruhlarından korunmayı sağlayan dualar açıklanır. Ardından, The Exorcism Great Azag-Thoth gibi 4 ayrı defetme duası ve ritüeli, bu adlar ile anılan varlıkların obsesyonundan kurtaracak karşı korunma duaları olarak sunulur. Incantation adı ile verilen sihirli sözcükler; ‘’bedenimden uzak dur, onu terk et’’ şeklinde emir ve yakarılarla Marduk, Enki ve Shamash’dan istenen yardımlarla sürer. Necronomicon’daki 17 Mezopotamya Tanrı ve Tanrıçası şöyle sıralanmıştır:

1301

ANU- Doğaüstü dünyaların kaynağı, göğün, samanyolunun, yağmur damlalarının yönetici ve sahibi. Yıldızlar onun savaşçılarıdır, ulaşılmaz ve uzaktır ama, yalnız göksel cennete dayanır.

ANNUNAKİ’ler ise, Anu’nun oğlu Enlil’in yönetiminde olan ikinci dereceden tanrılardır. Bunlar yeryüzü sularının derinlerindeki karalarda yaşarlar, insanların kaderine etkimek isterler ve bir bakıma yer altı tanrıları sınıfına dahil olurlar.

APSU- The Abyss, yani karaların üzerinde yüzdüğü derin deniz, annesi Tiamat’tır ve Marduk tarafından esir alınır.

ANSHAR- Anu ve diğer Tanrıların babası, gök tanrı.

902669

KISHAR (Kishu) dişil ilke ve yeryüzü tanrıdır. Anshar Eril ilkedir.

EA- ENKI- Su tanrısı, büyü, zeka ve sanatlar tanrısı, kutsal gözün efendisi, büyücülerin efendisi. Balık kuyruklu bir keçi olrak betimlenir, omuzlarından sular fışkırmaktadır. En iyi öğüt veren ve kehanette bulunandır.

ENLIL- Yazgının efendisi, Dünya, savaş, hava, rüzgar tanrısı. Yağmuru getiren,palmiye tohumlarının yayan, seli kurutan, uluyan fırtınada, yıkım ve savaş külleri arasında gücü ile dünyayı yöneten aktif ilke.

ERESHKIGAL- Nergal’in eşi ve karanlıklar-yeraltı dünyası, Cehennem Tanrıçası.

il_fullxfull.328833469

GILGAMESH -(GILGAMIŞ) Herkül gibi yarı insan, yarı tanrı kahraman.

ISHTAR- (İŞTAR) Sümerlerin İnanna’sı Fenike’lilerin Astarte’si, Mezopotamya tanrıçalarının en kıdemlisi, doğurganlık, Ay, aşk, savaş, Cennet ve hüzün tanrıça. Yıldızı Venüs, kült hayvanı ise Aslandır. Ereshkigal’in kız kardeşidir.

KINGU- Tiamat’ın tanrılarla savaşındaki generalidir. Kader tabletleri ve Kozmos’un kutsal planının koruyucusu, insan doğasının asi yanının ifadesidir.

MARDUK- Büyük Babil tanrısı, krallar kralı, yasanın bekçisi, büyük savaşçı ve şifacı. Kaosa karşı düzeni sağlayan, Tiamat’ı bozguna uğratan, tohum ve ağaçların bahar ve günışığı.

NEBO- NABU- Yazının, bilginin, söz söyleme yetisinin tanrısı, tanrıların sözcüsü, günah ve sevapları ölümden sonraki yargı için kaydeden, tanrı.

NERGAL- Yeraltı dünyasının tanrısı, karanlıklar aleminin, cehennemin tanrısı, diğer adı İrregal’dir ve Ereshkigal’in eşidir.

il_fullxfull.384722198_syoy

NINHURSAG- Yer Ana, Doğa Tanrıça.

SHAMASH- UTU- BABBAR- Güneş tanrı, ay tanrısı Sin’in oğlu. Karanlığın düşmanı, adalet tanrısı.

SIN – (Sin) Ay tanrı, bilge, ketum ve kötü ruhlar düşmanı.

TAMMUZ – DUMUZI- Tarım tanrısı. Ölen ve yeniden yükselen tanrı.

TIAMAT – İlkel derinliklerin ve kaosun Ejderha formlu tanrıçası, agnostiklere göre ise Leviathan.

tumblr_naf4mwyB191tiq4tzo1_400 necronomicon2 necronomicon_fragment_nr_10 necronomicon_fragment_nr_05 il_fullxfull.387390159_rqi3 il_fullxfull.555288440_m6uo necronomicon il_fullxfull.283595418 il_570xN.334958455


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/gizemlervebilinm/public_html/wp-includes/functions.php on line 4755

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/gizemlervebilinm/public_html/wp-content/plugins/mashsharer/includes/debug/classes/MashDebug.class.php on line 159