İstanbul Depremi – Beklenen Büyük Deprem Geliyor Mu? HAARP Saldırısı mı?

Deprem doğal afetlerin en büyüğü ve belki de en yıkıcısı, yer sarsıntıları ile yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması.
Bütün bu enerji fay hatlarının kırılması sonucunda meydana çıktığından, fay hattı ne kadar büyük ve derinse, yıkımda o derece büyük ve felaket olmakta. Coğrafya olarak fay hatları ile dolu ülkemizde aslında neredeyse hepimiz bu doğal afetin potansiyel kurbanları arasındayız.


Peki ya bu doğal afeti tetikleyen Dünyevi bazı güçler ve unsurlar varsa? Ya aslında büyük bir depremin değil de, HAARP denilen atmosfer değiştirme gücü de olan, muazzam depremler yaratan, yıkıcı bir silahın etsisindeysek?

  • Leave Comments