Harut Ve Marut

Harut Ve Marut

“Abdullah İbn Ömer’in Peygamber’den işittiğini söyleyerek anlattığına göre Peygamber şöyle der:

“Tanrı Âdem’i yeryüzüne indirince melekler şöyle konuştular: ‘Ey Tanrı! Oraya, bozgunculuk yapacak, kan dökecek bir varlık mı yaratıp koyuyorsun? Oysa biz seni överek arılıyoruz, seni kutsallaştırıp yüceltiyoruz. (Başka bir varlığa ne gerek var?)’. Tanrı karşılık verdi: ‘Kuşkunuz olmasın ki, ben, sizin bilmediğinizi bilirim!’ (2/30.) Melekler karşılık verdi: ‘Ey Tanrımız! Biz Ademoğullarından çok daha boyun eğenleriz sana!’ Tanrı karşılık verdi: ‘Öyleyse haydi meleklerden ikisini seçin getirin de yeryüzüne indirelim.

Ve bakalım nasıl davranıyorlar?’ Melekler karşılık verdi: ‘Tanrımız! İşte sana Harut ve Marut! (Bu iki meleği seçtik.)’ Bunun üzerine Harut ve Marut, hemen yeryüzüne indirildiler. Ve bir kadın çıkarıldı iki meleğin karşısına: Zühre. İnsanların en güzeli biçiminde. Meleklerin yanına vardı. Melekler, kendisini sunmasını istediler kadından. Kadınsa, ‘Hayır, vallahi olmaz!’ diyerek karşılık verdi. Ve şöyle konuştu: ‘Siz şöyle şöyle sözlerle Tanrı’ya ortak (şirk) koşmadıkça istediğinize yanaşmam!’ Onlarsa şöyle dediler: ‘Vallahi biz kimseyi Tanrı’ya ortak koşmayız! Hiç mi hiç olamaz bu!

baabylon

Bunun üzerine kadın ayrıldı onlardan. Sonra taşımakta olduğu bir çocukla döndü. İki melek, kadından yine aynı istekte bulundular. Kadın yine, ‘Vallahi olmaz!’ dedi. Ve ekledi: ‘Siz bu çocuğu öldürmedikçe istediğinize evet diyemem!’ Onlar da, ‘Hayır, vallahi öldürmeyiz çocuğu. Hiçbir zaman olmaz!’ dediler. Kadın yine ayrılıp gitti. Bu kez taşıdığı bir kadeh şarapla döndü. Melekler, yine kadından kendisini sunup cinsel isteklerini doyurmasını istediler. Kadın bu kez de: ‘Hayır, siz şu şarabı içmedikçe o dediğiniz olmaz vallahi!’ biçiminde konuştu. İki melek, hemen şarabı içtiler, kendilerinden geçip sarhoş oldular. Sonra kadınla cinsel ilişkide bulundular.

Bu arada çocuğu da öldürdüler. Sarhoşluktan kurtulup kendilerine gelince kadın konuştu: ‘Hepsini yaptınız vallahi. Bana, yapmayacağınızı söylediğiniz şeylerden hiçbirini bırakmamacasına yaptınız. Sarhoşken işlediniz bunları!’ İki melek, bu olay yüzünden ‘dünya azabı’yla ‘Ahiret azabı’ arasında bir seçim yapmak zorunda bırakıldılar. Onlar da (ahiretinki daha zordur deyip) ‘dünya azabı’m seçtiler.”

  • Leave Comments