Clavicula Salomonis, Süleyman’ın Anahtarı

Clavicula Salomonis, Süleyman’ın Anahtarı

 

Okültik Gizli İlimler’i içeren yazmalar kadim İbranice’dir ve İncil ile bağı bulunmasa da içerdiği bilgiler Vatikan için sakıncalıdır. Süleyman’ın Anahtarı – Clavicula Salomonis elyazma metinler bugün British Museum’da bulunmakta.

Birinci bölüm ”Büyük Anahtar” ve 5 kitaptan oluşan Legemeton denilen ikinci bölüm ve bunun Süleyman’ın Küçük Anahtarı denilen bölümü Goetia sırrlar açısından önemlidir. En karanlık bölümü de burasıdır. Armadel’de bahsedilen 72 melek’e karşılık burada 72 karanlık güç vardır.

e265 62

”Gizli İlimler” ile Doğaüstü güçlere ve bunları kullanmaya yönelik okültik maji’leri içeriyor.

M.Ö. 10. asırda yaşamış Yahudiler’in Kral’ı ve peygamber de kabul edilen Hz. Süleyman tarafından yazıldığı iddia edilmekte. Vatikan bunları reddetmekte tıpkı Kumran Yazmaları ve Tomas’ın İncili gibi…

Bugün sadece ”Ağlama Duvarı”nın ayakta kaldığı Süleyman’ın Tapınağı hakkında da  pekçok sır ve efsane vardır. Tapınak Şövalyeleri, Kutsal Kase, Kutsal Ahit Sandığı…   Hz. Süleyman’ın doğaüstü güçleri üzerine de pekçok rivayet vardır.

Süleyman’ın Anahtarı’nın etrafındaki muammayı oluşturan ana şüphelerden biriyse Ortaçağ Avrupa’sında Grimoire denilen Kara Büyü reçetelerinin olduğu kitapların çokça yazılıp alınıp satılmış olmasıdır.

Clavicula Salomonis’e karşı çıkanların en büyük dayanağı Ortaçağ’da yapılmış bir sahtecilik eseri olduğu iddiası. Buna karşılık hermetikler arasında ateşli savunucuları da var.

Mathers mathers1

Samuel Liddell MacGregor Mathers, Clavicula Salomonis, Samuel Liddell MacGregor Mathers, Goetia, Grimoire, Hermetic Order of the Golden Dawn

Hermetic Order of the Golden Dawn’ın kurucusu ve Mason olan Samuel Liddell ”MacGregor” Mathers (foto), ilk kez İngilizceye 1900’ün başlarında çevirdiğinden beri yazmalar tam bir fenomene dönüştü.

Altın Şafak Hermetik Cemiyeti’nin diğer tanınan isimleri Israel Regardie ve bir pop ikonuna da dönüşen, diğer yandan ”Dünyanın En Kötü Üne Sahip Adamı” da senilen mason üstadı The Book of the Law’ı yazan Aleister Crowley’dir.

Samuel-Liddell-MacGregor-Mathers aleister-crowley2

Clavicula Salomonis, sıradan ve satılması için Papalara, Azizlere aitmiş gibi gösterilen sahte Grimoire’lardan çok daha farklıdır. Kaldı ki Hıristiyanlıkla alakası yoktur, İncille bir bağı bulunmaz. Fakat içerdiği bilgiler Vatikan için sakıncalıdır.

Kadim Yahudi dilini kullanmasıyla, tamamen Kabala’ya dayanması ve kapalı yazım tekniğiyle farklıdır. Ayrıca MS ilk yüzyıllardaki Yahudi tarihçilerin eserlerinde Hz Süleyman’ın iyilik ve kötülük için çeşitli varlıkları çağırmak için reçeteler sang real, sangreal Papyrus, New Coptic Gospel Papyrus, Hz. İsa Mecdelli Magdalalı Meryem ile evlenmiş, Koptik dilinde yazılmış incil papirüs, New Coptic Gospel Papyrus, Jesus said to them My wife, Karen L. Kingiçeren bir kitabı olduğundan bahseder.

e273 clavsal010

Nostradamus hakkındaki efsanelerden biri de ”Gizli İlimler”i kullandığına dairdir. Dedesi Yahudi olan Nostradamus’un Kabala ve Gizli İlimler’e vakıf olduğu kehanetlerinde bunları kullandığı çokça söylenir, hatta bazı deneyler yaptığı da. Dolayısıyla, Dan Brown’un kullanabileceği büyük bir malzeme denizi var.

image061 sl3645e 1426552361 solomonbook

  • Leave Comments