Cin Musallatı

Cin Musallatı

Cin Neden Musallat Olur? musallatı dört ana başlıkta toplayabiliriz.

1.) şeytan musallatı: lanetlemeye kapı açacak büyük günahlar (büyücülük, falcılık,dince kutsal sayılanlara küfretmek vs.)şeytan musallatının en büyük nedenidir.

2.) ifrit musallatı: öldürme amaçlı yapılan büyüler, büyük günahları işlemek, tevbe etmemek, haramı helal kabul etmek gibi nedenler ifrit diye adlandırılan ve şeytani cinlere liderlik yapan bir güruhun musallatına neden olmaktadır.

cinmusallatibelirtileri 020420151540598647846

3.)cin musallatı:mendel(cin çağırmak),büyüye maruz kalmak,fal baktırmak, gusül eksikliği,aşırı nefse düşkün ve ruhen ve bedenen pis yaşamak,dikkatsizlik gibi yine sitemizde anlatıldığı üzere birçok cin musallatı nedeni vardır.

4.)habis ruh baskısı; soydan ve kandan gelen ve insanlar iledoğup dünyaya gelen enerjiler.

Negatif enerjilere maruz kaldığınız nasıl anlaşılır rahatsız olan insanların halisinasyon mu gördükleri, bir şizofren mi oldukları, psikolejik rahatsız veya beyin hücrelerinde tıbbi rahatsızlık mı olduğunun veya konumuz olan bir cin musallatı mı olduğunun tesbitinin mutlaka yapılması gerekmektedir.

Cin-Musallat-Olanlar-Sayfa-Resim-2015-2-9-14-29-52

Cinlerin musallat oldukları her kişideki tesiri farklıdır. Nasıl ki bir beyin tümörü herkeste aynı etkileri göstermez. Kişinin vücudunun diğer bölgelerinin sağlamlığına, psikolojik ruh durumuna bağlı olarak kiminde daha az etki gösterdiği gibi cin musallatları da hem kendileri her biri farklı karakterde olduklarından hem de musallat oldukları insanların her biri farklı karakterde olduğundan etkiler değişebilir. Kısacası bu durum musallat olan cine ve musallat olunan insan yapısına göre değişmektedir. Ancak musallatı olan her kişide bir kısım ortak noktalar da vardır. Güçsüz cinlerin etkileri genellikle panik atak hastalarının etkileri gibidir bu nedenle esasen cin musallatı olmayıp psikolojik rahatsızlıkları olan kişiler de üzerimde cin var diye düşünebilmektedir. Cinler’de tıpkı insanlar gibidir, kimi çok güçlüdür kimi padişahtır kimi güçsüzdür kimi serseridir, kimi iyidir kimi kötüdür kimi ciddidir olgundur kimi şımarıktır kimi müslümandır kimi hristiyandır ateisttir vesair… Güçsüz musallatlar üstelikte sadece bir tane ise çok büyük sıkıntılar vermez ve cin’in erkeğine cin dişisine peri denir.

karabasan_197448_m

Güçsüz Musallatlar genellikle şu tür etki ederler; Genel yorgunluk (dinlense bile), Genel depresyon hali banyo yaparken gözlerini kapatamamak, sürekli izleniyormuş hissi, gözlerini kapattığında kendisine bakan gözler. Uykudan ani sıçramalarla uyanmak, nedensiz baş ağrıları, ibadet yaparken çok sıkılma daralma, Yalnızlıktan korkma, rüyalarda kedi, yılan gibi varlıklar görme hatta bazen direkt olarak kendini gösterebilir. Bazen ufak çaplıda olsa sesler yahut çeşitli tıkırtılarla rahatsız edilme (misâlen yatağının sallanması), yahut iç organlarının titremesi (el kol bacaklar da olabilir), bir işe ne kadar istekli başlasa da muvaffak olamama, konsantre olamama ve benzeri belirtiler.

Güçlü Musallatlar genellikle şu tür etki ederler; Kişiye bir insanın yapabileceği her şeyi yapabilirler. Bunun hasta kişiye cinnet geçirterek kendini yahut başkalarını öldürtmeye kadar gidebilmesi de mümkündür.  Genellikle açık açık kişiye görünürler ve işin beşinci boyutu geçmiş madde boyutunda etkiler başlamıştır. Misâlen kişi gece yatağından kalkıp sokağa baktığında kendisine bakan bir hayvan yahut bir insan görebilir. Evin içinde kedi görebilir yahut direkt olarak cinleri olduğu gibi görebilir. Açık açık kendisiyle konuşabilirler, korkutabilirler. Evin ışıklarını yakıp söndürebilirler, elektrikleri söndürebilirler. Nesneler yerinden hareket edebilir.  Bazı kimseler cinlerin insanlara dokunamayacağını zanneder halbuki hamile kadının karnındaki çocuğu boğarak öldüren, düşük yaptıran cinlerle dahi karşılaşmaktayız. Cinlerin kişiye fiziki olarak direkt zarar vermedikleri genel olarak doğrudur ancak bunun nedeni yapamadıklarından değildir. Misâlen kişiyi öyle baskı altına alırlar ki kişi bu baskılara dayanamayıp kendini intihar edebilir yahut gidip çocuğunu/kocasını/karısını/ yahut filanca tanıdığını öldürebilir. Bunu yapar ve bunu yaptığını musallatlar gitmeden anlamaz bile.

148145_165528

Padişah cinler; Cinlerin padişahı olan bu gruptaki cinler, cinler aleminde çok çok azdır ve güçlerini anlatmaya gerek dahi yoktur. Padişah cinler insanlara musallat olmazlar çünkü kendi alemindeki cinlerle pek muhattap olmadıkları gibi  insanlarla da muhatap olmazlar. Ancak milyarda bir ihtimalde olsa böyle bir cin kişiye musallat olsa bu iş bir kaç gün geçmeden (hatta genellikle bir kaç dakika geçmeden) kişiyi kabire sokup Allah rahmet etsin dedirtir.  Böyle bir musallatı olan kişi kime giderse gitsin padişah cini yakabilecek güçte ve cesarette yardımcıları olan bir insan bulması çok zordur. Tüm dünyada padişah cin yakabilecek seviyede insan sayısı iki elin değil bir elin parmaklarını geçmez. Onlar da Allah’ın koruması altında olduklarından bunu yapabilirler. Çünkü padişah cini yakan bir uzmana cin ordusu topluca musallat olur. Bu kişinin çoluğunu çocuğunu kendini akrabasını sağ bırakmazlar.

Bunlar genel belirtilerdir. Güçlü cin musallatlarında belirtilere pek ihtiyaç olmadan kişi zaten anlayabilir fakat güçsüz cin musallatlarında her ne kadar belirtiler uysa dahi musallatın olup olmadığını ancak uzman baktıktan sonra kesin teşhisle anlayabilirsiniz.

1113_tr_3457

Cinler genellikle kimlere musallat olurlar?

Cinler herkese musallat olabilirler ancak genellikle zayıf karakterli güçsüz kimseler onların daha çok ilgi alanındadır. Çünkü bu tür kimseler onlardan daha fazla etkilenirler. Ayrıca manevi koruması olmayan, namaz kılmayan kimselere de daha kolay etki ederler. Bazen duyarsınız bir kısım cahil kimseler cesur olduklarını zannetikleri için cahil cesareti ile “Hani nerede cinler gelsinler bana musallat olsunlar” gibi sözler edebilmektedir. Cinler böyle dendi diye kişinin peşine takılacak değillerdir çünkü bu iş oyuncak değildir fakat bu kimse eğer iddiasında ciddi ise böyle kuru laflarla değil de vereceğimiz bir kaç tavsiyeyi uygularlar ise daha o an gelirler mi gelmezler mi kendi gözleriyle görüp dünyasını şaşırabilir.

fft155_mf187888

 

 

  • Leave Comments