BLAİR CADISI

BLAİR CADISI

Uzak Tarih Yaygın olarak Blair Witch başlığı altında incelenen, ve aslında cadının kendisinden çok daha geniş bir çerçeveye sahip olan olaylar, günümüzde Burkittsville diye bilinen bir bölgede geçer. Kuzey Vashington’da yer alan bu bölge, geniş bir orman ve ormanın dışına yakın bir bölsede kurulmu s olan küçük bir kasabadan ibarettir. Tüm olayların geçtiği bölgede, yazılı tarih başlamadan önce bir kızılderili kabilesi yaşıyordu. Salishan diye adlandırılan bu kabile, kendilerine has bir dil kullanıyor ve “ilkel” denebilecek çerçevede bir hayat sürüyordu. Kabilenin insanları doğaüstü güçlere inanıyorlardı.

Aralannda gerekli özelliklere sahip olan ve gerekli aşamalardan geçmiş iî kimselerin bu güçlerle temasa geçebiliyordu. Kızılderililere göre. ormanda barınan çok kötü ve çok büyük bir güç Bir Salishan yerlisi vardl Hecaitomix adı verilen bu karanlık ve bedenden bağımsız varlık. normal insanların asla nail olamayacağı birçok güce sahipti. Kızılderililer, kendisine ve gücüne saygı duyduğu için onların orman civarında yaşamasına izin verivordu. necaıtomu., aunyaya ve ormana ne zaman geldiği Kesin olarak binmeyen naramınoır varlıktır. Zamanın sınırlarına tabi değildir: geçmişte, şimdide ve gelecekte aynı anda vardır. Hecaitomix’in bu özelliği, hüküm sürdüğü ormana da hakimdir, insan siluetine benzeyen ve Tutma (Tuadhu) adı verilen büyülü ahşap figürler doğru kullanıldığında, orman içerisinde değişik zaman ve mekanlara gitmek mümkün olmaktadır. Aynı figürler, Hecaitomix veya etkisindeki varlıklar tarafından ormandaki kişileri şaşırtmak ele geçirmek kontrol etmek amacıyla da kullanılmaktadır.

maxresdefault images

1634-1824 1634 yılında beyazların ortaya çıkmasıyla birlikte söz konusu bölgede The Blair Totvd kurulur. Küçük ve mütevazı bir yer olan Blair Totvd. klasik bir Amerikan kasabasının özelliklerini taşır. 1785 yılında. E Uy Kednard olayı yaşanır. Edvard Kelly adıyla da anılan Elly Kedvard. mistik konularda uzmanlaşmış bir simyacı ve Elizabethan  okültistti. Bu tarihlerde büyüyle uğraştığından şüphe duyulan herkes cadı damgası yediği ve idam edildiği için, çalışmalarını gizlice sürdürüyordu. Bu gizlilik, günün birinde bir grup çocuğun Elly Kedvard’ın kanlarından aldığını söylemesiyle bozuldu. Cadılıkla suçlanan Elly Kedvard, mahkemece idama mahkum edildi. Soğuk kış gecesinde, bir arabaya bağlanarak ormanın ortasına bırakılan Ellv Kedvard’m cesedi, ertesi 2ün olması serektisi ver de bulunamadı. Elly Kednurd’m idam 1786 Kasımı’nda, Elly Kedvard’ın yakalanmasından tam bir sene sonra, kendisini suçlayan çocuklar ve ormana götüren kişiler {kısaca idamına karışmış olan herkes) bir anda ortadan kayboldular. Olayı “cadının laneti” diye yorumlayan kasaba halkı, korku ve panik içerisinde Elly Kedvard’m adını bir daha ağızlarına almamaya yemin ederek kasabayı terk eder. Gerçekle, olayların arkasında ormanda hakimiyetini sürdüren Hecaitomh vardır.

woodcut-the-blair-witch-project-26172051-400-301 images (2)

Elly Kedward’ın gücünü ve intikam arzusunu kendi hesabına kullanmayı planlayan Hecaitomh, kadının kontrolünü ele geçirir. Belki bir anlaşma, belki de cadının güçlü arzusu sonucu, idamın birinci yıldönümünde olaya aktif olarak karışan çocuk ve yetişkinler, ruhları Hecaitomh rin karanl ık egemenliğinde tutsak olmak üzere ele geçirilirler. Bu sırada, olanları duyan bir cadı avcısı, Jonathan Prye, kasabaya gelir ve şerif, papaz ve Ashgaya adlı yaşlı bir Salishan samanının yardımıyla Hecaitomixfin gücünü bir süreliğine de olsa kırmayı başarır. 1809 Kasımı’nda. The Blair VVitch Cult adındaki elyazması kitap ortaya çıkarılır. Çok kötü ve hırpalanmış durumda olan kitabın çok küçük bir kısmı okunabilmistir.

tbwp

Okunabilmiş parçalar; .. .was the Shape of the Prisoner, \\hich \vas \vhipped \\ith Iron Rods, to compel her thereunto. .. .about Sun Rise, he \vas in his Chamber assaulted by the Shape of this Prisoner: \\hich look’d on him, grinn’dat him, and verymuch hurt him \\ith a Blo\v on the side. . .and.. .Shape \valked in the Room \\here he \vas, and a Book strange!yfle\v out of his Hand, into the.. . six or eight Footfrom him. .. .he w ak’d on a Night, and sa\v plainly a Woman benveen the Cradle and the Bed-side, \vhich iook’d upon him. He rose, and itvanished: tho’ hefound thedoors al ifası.. .he saw the same Woman, in the same Garb again: and said, In God’s Same, w hat do you comefor? He went. . .The Child in the Cradle gave a great Screech, and the JVoman disappeared. Blood wüs. .. .. .\vith the doors shut about him, he saw a black Thingjump in at the window, and come and stand before him. The Body was like that of a Monkey, the Feet l ike a Horse, but theface muchlike a Man. The Doy after, upon inspection, HairofHorselayin.. . .. .did in the holes of the said old Watt,find several Poppets, made up of Sticks and Rags and Hogs-bristles, \\ith headless. .. She was indicted for Be\\itching of several Children in the Xeighbourhood, the Indictment being dra\\n up, according to the Form in…pleading, Xot Guilty… That the Shape of the Prisoner did oftentimes very grievously Pinch them, Cloak them, Bite them, Prick them \vith Pins andBleed them… That it was Elly Kedivard, or her Shape, that grieviously tormented them, by Biting, Pricking, Pinching and Choaking them. This poor Child is Be\vitched: and you have a Xeighbour living not far off, who is a JVitch. …buı besides this, aJtay of Women founda preternatural Tearupon herBody: But upon secondsearch, \\ithin 3 or 4 hours, there\vas no such thing to beseen. …thatshe hadseen the prisoner at…and that it\vas this Ked\\ard, \\hopersuaded herto be a Witch. She confessed, that the Devi! hadReiations \\ith Ked\\ard and…

e4613bc3c9884a22bd83b0002385db2d

1824 yılında, terk edilmiş Blair kasabasının bulunduğu bölgeye Burkittsville adında (günümüzde hala varolan) yeni bir kasaba kurulur. Kasaba ilk kurulduğunda. 194 kişilik nüfusuyla oldukça küçük bir yerleşim birimi olma özelliğini taşır. 1825 Ağustos’unun bir günü. Burkittsville halkından 12 kişilik bir grup olağan işlerini yapmak üzere ormana giderler. Xe var ki, bu gezi bir trajediyle Eiteen’inSuya Çekilmesi sonuçlanacaktır. Tappy East Creek diye anılan yerde. 10 yaşındaki Eileen Treacle’yi sudan aniden fırlayan bir yaşlı kadın eli yakalamış ve nehre çekmiştir. Olaya kendi gözleriyle şahit olan 11 kişinin tüm aramalarına rağmen, Eileen’in bedeni bulunamamıştır. Eileen’in kayboluşundan sonraki 13 gün boyunca, nehir nereden geldiği belli olmayan yağlı ahşap figürleri (Tvana’lar) ile kaplı kalır. Kasaba halkı olaya mantıklı bir açıklama getiremez. Çubuklardan yayılan yağlar nedeniyle nehir suyu “içilebilir” olma özelliğini uzun bir süre için kaybeder.

p392732080-3

1886 yılı Mart ayında. Robin VVeaver adlı S yaşındaki kız çocuğu ortadan yok olur. Robin Weaver, kasabamı biraz dışındaki bir çiftlikle büyükannesiyle birlikle yaşayan bir kızdır. Büyükannesi gibi, kendisinin de hisleri çok güçlüdür. Tüm kasabanın sevdiği bir kızdır. 5 kişilik bir arama ekibi. Robin’i bulmak üzere ormanın derinliklerine doğru yola çıkarlar ve geri dönmezler. Hem Robin, hem de Robin’in peşinden giden ekip için iyice endişelenen kasaba halkı, yeni ekipler oluşturup ormana yollarlar, ancak bir ekip dışında hiçbiri birsev bulamaz. Cesetleri Bulan Ekip CoJi tı Rock Ormana yollanan ekiplerden bir tanesi. C of tin Rock adı verilen yerde, kaybolan ekibi korkunç bir halde bulur. Adamlar, elleri ve ayaklarından şeytan yıldızı oluşturacak şekilde birbirlerine bağlanmış, bağırsakları dışarı dökülmüş ve vücutlarına garip şekiller kazınmış bir halde dev bir kayanın üzerinde yatmaktadır. Gördükleri manzara karşısında şok geçiren ekip, hızla kasabaya koşup gördüklerini anlatırlar.

Kasaba halkı Coffın Rock’a seklisinde, cesetleri olması sereken verde bulamazlar. Olaylardan bir süre sonra. Robin VVeaver kendiliğinden kasabaya geri döner ve olaylar hakkında hiçbirşey anlatmaz. Robin JVeaver kaybolmadan bir süre önce, halen devam etmekte olan iç savaşta yaralanmış bir asker, Lazarus, Robin ve babanesinin evine ulaşmış ve orada kendine gelmiştir. Uyanmadan önce rüyasında Robin’i görmüştür; Robin, kendisine ormandaki yaşlı bir kadının kendisini çağırdığını ve oraya gitmek zorunda olduğunu söylemiştir. Kendisini hayatını kurtarması karşılığındaRobin’in büyükannesine karşı sorumlu hisseden Lazarus, küçük kızı karanlığın etkisinden kurtarmak üzere ormana gider. Büyükannenin sezgilerine güvenen Lazarus, ormana giden arama ekiplerinden özellikle uzak durur. Daha önce Jonathan Prye’a yardım eden Ashgaya adlı şaman, Lazarus ‘a da yardım eder. Lazarus, geçirdiği sayısız tehlikeden sonra Robine ulaşır. Robin, bir Schnellgeist tarafından parçalanan ve bir tür ritüel için uygun şekilde hazırlanan bir grup adamın ortasında durmaktadır.

images (1) 165355_640

Hecaitomhln karanlığının hükmettiği varlıklardan biri, bu ritüelin sayesinde Robin’in bedenini ve ruhunu ele geçirip maddesel boyuta direkt geçiş yapmayı planlamaktadır. Lazarus, şamanın direktifleri doğrultusunda gerekenleri yapar ve Robin 7 kurtarır. OldHas Burkittsville’deki olaylarda önemli bir role sahip olacak olan Rustin Parr. 1903 yılında doğar. Rustin 9 yaşındayken, kardeşi Dale bir av kazasında ölür ve ailesi, olaylardan ve ortamdan uzaklaşmak amacıyla Burkittsville’ye taşınır. Çok küçük yaşlardan itibaren psikolojik sorunları olan Rustin Parr’ın kardeşini kafasına sopayla vura vura öldürdüğü söylenmektedir. Rus tinin problemi bir çocuk olduğunu bilen ve iki çocuğunu birden kaybetmek istemeyen ailesi, olayın bir av kazası olduğunu söyleyerek yaşadıkları yerden derhal uzaklaşırlar. Parr ailesi’nin 1913 yılında kasabaya taşınmasının ardından Rustin Parr.

1925 yılında ormanın içlerinde bir ev inşa eder. Nehrin kıyısında bulunan 3 katlı ev. kasabadan 4 saatlik yürüyüş mesafesi uzaklığındadır. Rustin, amcasının dükkanında çalışmaya birkaç sene daha devam eder. ancak zaman geçtikçe, kasabaya daha az gelmeye başlar. Teyzesinin ölmesi ve amcasının Baltimore’a taşınması üzerine, insanlardan zatep çok hoşlanmayan Rustin’in kasabaya gelmek için pek sebebi kalmaz. Rustin. o günden itibaren tüm zaman ını ormandaki evinde geçirmeye başlar. Ormanın ve hayvanların arasında huzurlu bir yaşam sürmeye devam eder. Sadece yılda 2 kez. erzak almak üzere kasabaya inmektedir.

images (3)

1940 -1941 yılları arasında, kasabadaki S çocuk birer birer kaybolur. Emily Hollands. 13 Kasım 1940 11 Mayıs 1933 yılında doğan Emily, babası Paul. annesi Kimberly ve abisi David ile birlikte yaşamaktaydı. Paul. çok sağlam insan ilişkileri olan biriydi ve Emily kaybolduğunda katilin yakalanması için: katil yakalandıktan sonra ise idamı için elinden gelen herşeyi yaptı. Kyle Brody. 5 .Aralık 1940 Kyle, olaylardan canlı kurtulan tek çocuktur. Terra Shelly. S Ocak 1941 S Ocak 1931 yılında doğan Terra, çiftçi bir ailenin kızıydı. Annesi Joanne ve babası Terrance’ın tek çocuğuydu. Terra, oldukça iyi bir öğrenciydi. Steven Thompson- -0 Şubat 1941 20 Ocak 1930 doğumlu olan Steven. Todd ve Linda çiftinin 7 çocuğundan dördüncüsüydü.

Yerel kilisede oldukça aktif olan Todd’ Skvesville’nin çok küçük bir kasabasında bir dükkanı vardı. Michael Gınan. 5 Mart 1941 , 4 Nisan 1934 doğumlu olan Michael. ebeveynleri Robert & Teresa ve abisi Joel ile birlikte yaşamaktaydı. Michael. Rustin Parr olayından sağ kurtulacak tek kişi olan Kyle Broady’nin en iyi arkadaşıydı. Eric Norris. 13 Mart 1941 , 17 Temmuz 1929 doğumlu olan Eric. babası Jefferson ve annesi Norris ile birlikte yaşamaktaydı. Elanie adındaki ablası, evlenecek yaşa geldiği anda evlenmiş ve Burkittsville’den uzak bir yere taşınmıştı. Eric, Kyle Brody’i de tartaklayan bir okul kabadayısı idi. Bir keresinde Kyle’ın köpeğini çalmış ve geri vermemişti. Julie Forsyth, 2 Nisan 1941 , 19 Aralık 1932 doğumlu olan Julie LeAnn. babası Joshua. annesi Victoria ve kardeşleri Stanley & Carla ile birlikte yaşamaktaydı. Forsyth ailesi pek zengin sayılmazdı, küçük bir tarlada geçimlerini sağlamava çalışarlardı. Margaret ,Mayıs  16 Ağustos 1931 yılında doğan Margaret. Peter & Virginia çiftinin sekizinci ve son çocuğuydu. Peter ve Virginia, yerel okulda öğretmen yapmaktaydı. Rustin .

elycinza

25 Mayıs 1941 tarihinde Rustin Parr. beklenmedik bir anda kasaba meydanına gelir ve “I’m finally finished!” diye bağırır. Yakalanan Rustin Parr. gözaltına alınır. Bu sırada, kaybolan 2. çocuk olan Kyle Brody ortaya çıkar. Verdiği ifadeyi gözönüne alan polis. Rustin Parr’ın evine girer ve bodrum katında diğer 7 çocuğun cesedini bulur. Cesetler, bağırsakları deşilmiş ve vücutlarına çeşitli ritüalistik azınmıs haldedir. Benzer desenler, evin duvarlarında da ver almaktadır.öldürülen çocuğun Diroınnı tanımıyor, ancaK Kurtulan tek çocuk otannyte ın hepsini tanıyor olması ilginç bir noktadır. Babasından dayak yiyerek büyümüş ve küçük hayvanlara işkence eden rahatsız bir çocuk olan Kyle’ın, ölen çocukların her biriyle geçmişte küçük veya büyük problemleri olmuştu. Olayların ardından Kyle, kendisinden önce kaçırılmış olan Emify’nin nasıl ve nerede kaçırıldığı konusunda polise ayrıntılı ifadeler vermiştir. Yani Kyle, Emily’nin kaçırılmasına şahit olmuş, ancak kendisi kaçırılana kadar aradan geçen 22 gün boyunca konu hakkında hiçbirşey söylememiştir.

17 lemmuz 1941 tarihinde. Kustın ların mahkemesi gerçekleştirilmiştir. Kyle Brodynin mahkemede verdiği ifade, Rustin Parr’ın suçlu bulunması ve idam edilmesinin temelini teşkil etmiştir:

Savcı: Xo\v \vhere \vas that. in the room. \vhat part of the room? Kyle: By the front door. Savcı: Just inside the front door? Kyle: (Assenting) inside the room by the front door. Kyle m ifadesi Savcı: Alright. Kyle. And \vhat happened then? Kyle: He told me to stand in the comer and face the \vall. I could hear Emily screaming. He was cutting her. I looked. He \vas cutting a symbol on her face. Savcı: You’re doing really w e 11, Kyle. You’re doing just fine. Could you point out to me the man \vho did that to Emily? Could you pointhim out to me? Kyle: (Hesitating) Savcı: It’s alright. Kyle. Look, yourparents are right there. (By the Court) Should we recess? Kyle? Kyle: (pointing) That’s him sitting there. Savcı: Let the record note that Kyle Brody has identifıed the defendant. Rustin Parr. Now Kyle, \vhat happened arter that? Kyle: He tied her up in the comer. I was facing the \vall. He started to hurt her then. Savcı: Go on. Kyle. you’re doing just fine. Kyle: Sometimes he \vould come up to me: Do you hear her? Do you hear the \voman’s vnire0 T \vnnld rrv and reli him rn leave her alnnp hur hp \vnııldn’r lkrpn savcı: JJo you know \vho ne was reterrıng to: Kyle: No. Savcı: Did you ever see a \voman out there? Kyle: No. Savcı: Alright. Kyle. \vhathappened then? Kyle: After a fe\v days he killed her. He cut her open. and afterhe took everything out of her. he left \vith her and I never saw her again. \Yhen he came back he told me not to be sad, he’d bring someone else back soon.

Rustin Parr. suçunu inkar etmek bir yana. şöyle bir açıklama getirmiştir: “Bir süredir evimde yalnız kalıyordum. Zaman içinde, rüyalarımda yaşlı bir kadının hayaleti belirmeye başladı. Bana bazen anladığım, bazen de anlamadığım bir dilde birşeyler söyleyip duruyordu. Bir süre sonra, yaşlı kadının siluetini ormanda görmeye başladım. Evimin penceresinden baktığımda onu görüyordum. Dışarı çıkıp peşinden koştuğumdaysa ortadan kaybolmuş olduğunu görüyordum. Yaşlı kadın hayaleti, bana gittikçe daha da yaklaşmaya başladı. Artık gündüz veya gece, evimin içinde ve etrafımda geziniyor, benimle sürekli konuşuyordu  anladığım veya anlamadığım dillerde. Bir süre sonra, bana bir takım emirler vermeye başladı. Kafamın içindeki sesi o kadar dominanttı ki, karşı koymak mümkün değildi. Verdiği emirler, en başta bir hafta mahzende uyumak gibi aptalca şeylerdi. Zaman geçtikçe başka şeyler istemeye başladı  tanımadığım bir alfabede duvarlara birşeyler yazmak gibi. Biraz daha zaman geçtikten sonra hayalet, benden çocuk kaçırmamı istedi. Bunu yapmak istemedim. Çocukları severim ve onlara zarar vermek istemiyordum. Kadın, bana dediklerini yapmazsam peşimi hayatım boyunca bırakmayacağını ve kafamın içini o korkunç sesiyle dolduracağını söyledi. Bana hiçbir şans bırakmadı. Dediklerini yaptım. Çocukları kaçırdım. Mahzende, vücutlarına bana yapmamı söylediği şeyleri yaptım. Çok. çok pişmanım. Çok üzgünüm. Ama. en sonunda bu kabus ve kafamın içini dolduran o korkunç ses bittiği için huzurluyum.

Rustin Parr. 22 Kasım 1941 tarihinde asılarak idam edilir. Evi ise, kızgın kasaba halkı tarafından yakılarak yerle bir edilir. Rustin Parr’ın idamından sonra, doğaüstü kötü güçlerle savaşan gizli bir örgütün üyesi olan Doc Holliday, olayın ayrıntılarını araştırmak üzere kasabaya gelir. Ashgaya adlı şaman Holliday’e yardım eder ve Hoiliday olayların arkasında yer alan gerçekleri ortaya çıkarır. Ashgaya’daı aldığı Tvananın yardımıyla zaman içinde bir kayma da yaşayan Holliday, Rustin Parr’ın evinin dinarlarını ve mahzenini ev yakılmadan önceki haliyle inceleme şansım elde eder. Her yer, Rustin’in herhangi bir şekilde öğrenmiş olması imkansız olan Transitus Fluvii (ölü bir cadı alfabesi) dilinde yazılmış yazılarla doludur. Bu çok ilginçtir, çünkü Rustin Parr ingilizce okuma yazması bile olmayan biridir. Holliday, geçmişte Blair Cadısı’ın idamı ardından kasabaya gelmiş olan cadı avcısı Jonathan Prye ile de karşılaşır ve ondan bir takım faydalı bilgiler alır. 1941-1971 Rustin Parr’ın idamından bir süre sonra, zaten problemli bir çocuk olan Kyle Brody akli dengesini iyice yitirmeye başlar. 16 Temmuz 1947 tarihinde Kyle tutuklanır, ve ailesi kefaret için istenen küçük ücreti bile ödemez. Aylar sonra. 3 Ekim 1947 tarihinde, hakim Clyde Bianca Kyle’ı serbest bırakır. İki sene boyunca ortadan kaybolan Kyle. Florida’da tekrar ortaya çıkar. 1 Ağustos 1956 tarihinde, şiddet ve polise karşı koyma suçlarından tutuklanır. 21 Aralık 1956’da. bu kez sarhoşluk, çevreye rahatsızlık verme (açık alanda bir süs havuzuna işerken yakalanmıştır) ve polise direnme suçlarından tekrar tutuklanır. Kyle’ın Burkittsville’de da arandığı ortaya çıkar ve buraya getirilir.

blairwitch4

Kyle Brody 27 Aralık 1956 tarihinde Baltimore’a getirilir. Yapılan incelemede akli dengesinin yerinde olmadığına karar verilerek 15 Ocak 1957 tarihinde MSICİ’ya sevk edilir. Ablasının çabaları sonucu Mart 1961’de daha serbest bir hastane olan Reston Hills GA’ya geçiş yapsa da. kendisiyle başa çıkılamadığı serekcesivle 2 Haziran 1966’da MSICI’va geri gönderilir. 15 Mart 1969 yılında. VVhite Enamel adlı belgesel çekilir. Bu belgesel, akıl hastanelerindeki durumu konu almaktadır. Belgesel, Kyle Brody ve odasıyle ilgili 2 görüntü içermektedir: bu görüntüler. Blair konusunda çok önemli bir takım noktaları gözler önüne sermiştir. İlk görüntüde, Kyle elindeki kağıda birşeyler yazıyordun Kamera Kyle’a doğru zoom yapar ve Kyle’m Transitus Fluvü dilinde birşey ler yazdığı görülür (Runin Parr’ın dinarında görülen yanlar). Artık kaybolmuş ve çok zor olan bu alfabeyi. Kyle kurallarına uygun bir biçimde sağdan sola doğru yazarak ustalıkla kullanmaktadır. İkinci görüntüde Kyle. kendi kendine sürekli olarak “Never Given” demektedir.

12 Mart 1971 yılında Kyle Brody, taş zemine sürte sürte keskinleştirdiği tahta bir kaşık ile bileklerini keserek intihar eder. Gardiyanlar, ifadelerinde Kyle’ın son zamanlarda rüyalannda gördüğü yaşlı bir kadından bahsettiğini, ve intihar ettiği gece odasında kendi kendine çığlık çığlığa Kyle’ın İntih “Never Given!” diye bağırdığını söyler. 1994-1997 20 Ekim 1994 tarihinde. Montgomery College öğrencisi olan 3 kişi. Michael W illi am s, Joshua Leonard ve Heather Donahue Blair Cadısı hakkında bir belgesel hazırlamak üzere Burkittsville’ye gelirler. Michael VVüliams 23 Ocak 1973 tarihinde Washington’da dünyaya gelen Michael VVüliams, Louis ve Lorraine çiftinin oğludur. 5 yaşındayken anaokulunda en iyi ressam ödülünü alan Mike. o günden beri Rockville ”  lisesinde “Okulun En Başarısız Çocuğu” sıfatından başka hiçbirşey kazanamamıştır. Üniversitenin kendisi için uygun bir ortam olmadığına karar veren Mike, 19 yaşında St. Petesburga “The OldKensico” adlı teknenin yapımında çalışmaya gider. Teknenin kaptanı. Mike’ın üniversiteye gitmeyi denemesi gerektiğini düşündüğü için 3 ay sonra onu işten atar ve evine seri sönderir. Kaptanın sözünü dinleyen Mike. Montgomery College’a gitmeye başlar: bir yandan da kız arkadaşı Jeniffer’ın babasının benzin istasyonunda çalışır. Mike. aynı zamanda üniversitenin radyosunda arkadaşı Phil ile “The VVhisky Hour” adlı bir program hazırlamaktadır.

bihxt8v2k1ucctupoins

22 yaşına gelmis olan Mike. prosramda vakalamıs oldusu basarının keyfini sürmektedir. Bu süre zarfında Sound Editing konusunda dersler alan Mike. Joshua Leonard ile tanışır. Birbirini seven Mike ve Josh, iyi arkadaş olur ve gelecek planları yapmaya başlarlar. Benzin istasyonu için bir reklam filmi çeken ikili, ortaya başarılı bir iş çıkarır. Mike, 1994 yılının Ağustos sonuna kadar Josh’tan haber alamaz. Sonunda Josh. yeni bir projeyle ortaya çıkar ve Heather Donahue ile Blair VV’itch hakkında bir belgesel çekmeyi planladığını ve kendilerine katılıp katılmayacağını sorar. Mike. teklifi kabul eder. Joshua Leonard Joshua. film kariyerine 9 yaşında yerel spor müsabakalarını ve aile toplantılarını görüntüleyerek başlar. Lise yıllarında, kendi TV Show’u olan “MD. Skunk”un senarist ve yönetmenliğini yapar: program, kısa sürede Rockville geçnliğinin favorisi haline gelir. Program, kaykay teknikleri, punk rock konserleri, araba yarışları gibi konular içermektedir. Joshua. ilerleyen yıllarda Montgomery College’e gider ve orada birçok çekim tekniği öğrenir. O yıllarda, en son TCI firmasında çalışmaktaydı ve Laugh Factory Comedy Club And Restaurant için çektiği “Nuns YVith Guns” adlı spotu henüz bitirmişti. Heather Donahue Heaıher Donahue Upper Darby’de doğmuş, ve kısa süre sonra Baltimorea büyükannesinin yanına yerleşmiştir. Heather. büyükannesinden civarda dolaşan savaş hayaletleri ve cadıların hikayelerini dinleyerek büyümüştür. Büyüdükten sonra dinlediği hikayelerin kökenlerini araştırmaya karar veren Heather. Rockville’de yer alan Montgomery College’e gider ve filmcilik üzerine eğitim almaya başlar.

blair-witch-resized-600

Birçok düğün ve organizasyonda kameramanlık yaparak para biriktiren Heather. Blair Witch efsanesi hakkında bir belgesel hazırlamak için gerekli hazırlıklara başlar. 2 kasım 1994 tarihinde. Joshuanın arabası hsiack Kock Koad da boş bir şekilde bulunur. Bunun üzerine polis arama çalışmalarını başlatır. Ancak, helikopterlerin ve köpeklerin de katıldığı 10 günlük operasyon sonuçsuz kalır. Heather’ın annesi Angie. iyice endişelenerek Buck Buchanan adlı bir dedektiften vardım ister. Joshua ‘tun Arabası 5 Kasım 1994 tarihinde. 33.000 saatlik arama sonuçsuz kalır ve polis ekipleri geri çağırılır. 3 gencin tek bir izi bile bulunamamıştır. Bunun üzerine Heather’ın annesi Angie, kişisel çabalarıyla arama çalışmalarını sürdürür. Birkaç ay süren bu çalışmalar da sonuçsuz kalır.

1-The-Blair-Witch-Project

 

MISSING Angie  El İlanları 16 Ekim 1995 tarihinde. Manian Üniversitesi Antropoloji bölümünden profesör David Mercer ve öğrencileri, bir araştırma yapmak üzere ormana gider. Ekip. ormanda, 100 yıllık bir kulübenin kalıntılarının altında bir çanta bulur. Çantada. Heather’ın günlüğünün yanı sıra film kutuları, kasetler 2 kamera vardır. Bu çantanın, 100 yıllık bir kulübenin altına, kulübeye hiçbir zarar verilmeden gömülmüş olması mümkün değildir. Olayda Hecatomh’inkaranlığı ve Tvana’ların rolü olduğu tahmin edilmektedir. 15 Aralık 1995 tarihinde, bulunan belgeler gençlerin ailelerine gösterilir. Ancak, deliller herhangi bir suçlama için yetersiz olduğundan. 1 Mart 1996 tarihinde dava tekrar kapanır. David Mercer Mercer’ın Bulduğu Çantadan Çıkan Bazı Nesneler Q Internet 16 Ekim 1997 tarihinde Heather’ın annesi, kulübenin altında bulunan kalıntıları ve kasetleri Haxar. Films adlı film şirketine verir. Söz konusu kasetler. “Blair VVitch” filminin temelini teşkil edecektir.

 

  • Leave Comments