APOR OLAYLARI RUHSAL IŞINLANMALAR

Apor olayları, tarih boyunca, insanlığın evrimsel ilerle­yişine katkıda bulunan Peygamberlik Kurumu ve diğer mis­tik ekoller tarafından bir vasıta olarak kullanılmış bulunan, kendine özgü bir ışınlama biçimidir. Bu olayların çok çeşit­li oluş teknikleri ve yapıcıları varsa da, genel olarak belirli bir astral plâna bağlı enerji ve o plânın yasaları ile tezahür bulan fenomenlerdir. Bu söz konusu astral plân enerjileri­ni ve yasalarını kullanan bedenli ve bedensiz varlıklar, çok çeşitli hâllerde ve niteliklerde ‘apor olayları’ gerçekleştirebilirler.

Apor gerçeği, herşeyden önce, varlığa, bir yüksek ener­ji mekânını ve onun bu alt mekândaki olağanüstü tezahür­lerini göstermek bakımından bir ispattır. Daha sonra, beşer varlığının neler yapabileceğinin ve ne durumda olduğunun da bir- göstergesidir apor olayları. Öte yandan, Peygamberlik Kurumu’nun Yüksek Varlıkları’nın mucizeleri olan apor olay­larının, günümüzde çeşitli ünsüz kişilerce de gerçekleştiril­meleri, Peygamberlere ve onların Göksel Mesajlarına, artık, onları mucizelerden soyutlayarak bakmak gerektiğini de vur­gular, çağdaş apor olayları.

Bir insan bedeni ki, halen daha bir bilinmezdir ve nere­sine bakılırsa bir bilinmezlik taşımaktadır ve araştırıldıkça derinleşmekte ve evrenselleşin ektedir, işte evren organizma­sı içinde bir hücre olan bu dünya planeti de öylesine bir de­rinlik, genişlik ve görkem içinde, incelendikçe daha nice giz­lerini açığa vuran bir organizmadır. Ve bu evrensel orga­nizmanın organlarından birinin tezahürü de apor olaylarıdır.

  • Leave Comments