Alfa Romeo ve Haçlı Seferleri

Peki ama, Alfa Romeo’nun Haçlı Seferleri ile ne alakası var?

Amblemin sol tarafında ki bir haç, sağ tarafta ise Hıristiyanlığı ve Haçlı Seferleri’ni sembolize eden bir yılan ve yılanın ağzında ki de “Müslüman Bir Çocuk!”

Almanca bir kaynakta, yılanın ağzındakinin çocuk olduğu yazıyor:

“…das rote Kreuz aus dem Stadtbanner und die Schlange aus dem Wappen der Visconti. Eine Viper frisst ein Kind – Symbol aus der Zeit der Kreuzzüge im 12. Jahrhundert.”

Tercümesi: “…Visconti’nin* ambleminde ki kırmızı haç ve yılan. Bir Viper* çocuğu yiyor – sembol 12. yüzyılda ki Haçlı Seferleri’nden kalmıştır.”

* Visconti: Alfa Romeo firmasını kuran ailenin soyadı.

* Viper: Bir yılan türünün ismi.

İngilizce bir kaynakta ise yılanın ağzındakinin çocuk olduğu değil ama Arap olduğu yazıyor:

“The coat of arms of the Visconti family, showing a snake swallowing a Saracen* (Arab). This had been a popular motif for military standards during the crusades of the 1100s and 1200s.”

Tercümesi:”Visconti ailesinin armasındaki yılan, bir arabı yerken görülmekte. Bu 1100´lü ve 1200´lü yıllarındaki haçlı seferlerinde popüler bir askeri motifti.”

* Saracen: Avrupalıların ortaçağda, Abbasilere ve Şam civarındaki Müslüman Araplara verdikleri isimdir.

  • Leave Comments