13. Cuma Uğursuz mu?

Günümüzde (Batıl) Batı İnancına göre 13. Cuma uğursuz gün olarak atfedilir. Bu tarih boyunca hep böyle değildi elbette.
Bu inancın nereden çıktığına ezoterik bir bakış açısıyla baktığımızda öncelikle 13 sayısını incelememiz lazım.


13 sayısı hem dini mezheplerce hemde gizli örgütler tarafından sıkça kullanılan bir rakamdır. Hıristiyanlıkta, Farmasonlukta ve Tapınak Şövalyeleri için özellikle çok önemlidir. Bu bahsettiğim 3 büyük grup birbiriyle yakın ilişkide olup, tarihin ve dünyanın şimdiki haline gelmesinin sebebi olmuştur.

13’üncü Cuma’nın bir de gizli ve pek bilinmeyen bir anlamı vardır. Bu sır sadece yüksek mertebeli inisiyeler tarafından bilinir ve korunur.

13 Rakamının Anlamı

Okült ve ezoterik bilimde, 13 rakamı hem uğurlu hem de aynı zamanda uğursuzdur.
12 rakamı tamamlanmış bir sayıdır. 12 sayısından sonra gelen 13 rakamı ise, 12’nin tamamlanmışlığını ‘pekiştiren’ olarak sayılır.
Bu yüzden 12 burç,bir yılda 12 ay,bir günde 12 saat gündüz ve 12 saat gece, batı okullarında 12’li eğitim sistemi, mahkemelerde 12 jüri üyesi vardır ve İncil’de yine en sık bahsi geçen sayı 12 rakamıdır.

İncil, hiristiyanlar ve Farmasonlar için en önemli unsurdur. Neredeyse bütün Amerika Birleşik Devletler’in Başkanı, George Washington’un üzerine el basıp yemin ettiği Mason İncilinin üzerine yemin ederler.

İncil’de İsrail’in 12 kabilesinin isimleri geçer, Hz.İsa’nın 12 havarisi vardır, 12 piskopos ve Noel’in 12 günü vardır.
Saint Augustine in Doctrina Christiana’sına göre, 12 rakamı 12 ile çarpıldığında 144 rakamı elde edilir ve bu Apocalypse’in yani Kıyametin nümerolojik sayısıdır.

‘’centum quadraginta quatuor Millia omnis omninb Ecclfsia eit.”

‘’13 rakamı Venüs ile bağlantılıdır, Venüs ise Sevginin ve Cehennemi sembolize eder’’

Niçin 13. Cuma’dan korkmak gibi bir inanç vardır?

13’ncü Cuma’dan korkma sendromunun bilimsel bir adı bile var:

-friggatriskaidekaphobia-

Norveç lisanında ‘Frigga’ cuma tanrıçasıdır, ‘triskaidekaphobia’ ise 13 rakamanı fobisi.

Buna benzer bir çok başka terimler de vardır, şimdi hepsini sıralamayacağım burada.

Hz.İsa’nın ölümünden önceki son akşam yemeğinde 13 kişi olduğu iddia edilir. 12 Havarisi olması gerekirken, sofrada o meşhur tabloda 13 kişi resmedilmiştir. Bu 13. Kişi Hz.Meryem olabilir mi?

Resimde de görüldüğü üzere, Hz.İsa ve Hz.Meryem hayali bir M harfi oluşturduğunu görüyoruz. İngiliz alfabesinin 13. Harfi tahmin edin nedir?
Evet, M harfi. Ayrıca Meryem’in yani ‘Mary Magdalene’ isminin 13 harfi vardır.

Herşey bir tesadüf mü?

E pluribus unum -Çokluktan, Birliğe anlamına gelir – ABD’nin ilk resmi sloganıdır. Bu slogan Latince’dir ve tam olarak 13 harften oluşur.


BİLİNMİŞİN TAMAMLANMASI anlamına gelen ‘E Pluribus Unum’ yine 13 harflidir.
Amerikan Dolarının üzerindeki Piramit 13 bloktan oluşur ve en altında latin rakamlarıyla MDCCLXXVI yazılıdır.
Bunun ise açılımı –
M:1000
D:500
C:100
L:50
X:10
V:5
I:1
yani 1776 anlamına gelir. ABD’nin doğum günü. Ve sürpriziz , aynı zamanda tabii illumunatinin kuruluşu (1mayıs1776)

Yirminci yüzyılın ezoterik uzmanı olarak saygı duyduğu yazar Manly P. Hall ‘The Secret Teachings Of All Ages’* adlı eserinde, bunun gibi bir çok sembolizm ve batıl inancın kökenine inmiştir.

Tapınak Şövalye’leri Frigga’ya tapınırlardı.

En can alıcı 13.Cuma ise 1307 yılında, Kudüs’un koruyucusu olarak görev gören Şövalye’leri Papa’nın emriyle Fransız Kralının tutuklaması olmuştur.Tutuklanan Şövalyeler daha sonra ağır işkenceler görmüş ve topluma aykırı inançları ve düşünceleri sebebiyle günah çıkarmak zorunda bırakılmış ve ardından infaz edilmişlerdi.

13.Cuma nın yani tamamen bir Batı inancı olduğunu unutmayalım. Batıl inançların çoğunda olduğu gibi, karanlık dönemlerin az bilinenlerinden çıktığını ve günümüzle bir ilişkisinin kalmadığını hatırlayalım.

Neye inanç yüklersek o güçlenir. Niyetimiz,hayatımıza çağırdığımız olasılıkların bir yansımasıdır.

Araştırma ve yazı :Emine Altındal

https://www.facebook.com/emine.altindall/

  • Leave Comments